Březen 2009

koule

31. března 2009 v 20:56 | lucik |  hádanky,obrázky

pár slideshow

31. března 2009 v 20:51 | lucik |  hádanky,obrázky

sranda kočky

31. března 2009 v 20:46 | lucik |  hádanky,obrázky
HOUSE:
Hip Hop:


Stewie Wonder:
Alternativní rock:
Techno(pod extází):

animované obrázky

31. března 2009 v 20:37 | lucik |  hádanky,obrázky


indiánský horoskop 3

31. března 2009 v 20:29 | lucik |  SMS,Snář,Horoskopy
23.11. - 21.12.
Oheň-živel
Západní-vítr

Popis znamení Sovy

Sova je symbolem osvícenectví a vědění. Stejně tomu bylo i ve světě starých indiánů. Byl to posel životní modrosti, hluboké pravdy, vyslanec Stvořitele.

Jedinci, kteří přišli na svět v totemu Sovy charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí. Snaží se nacházet odpovědi na nejrůznější otázky a je úplně jedno jakým způsobem ke studiu přistupují a z jakého úhlu pohledu se na věc dívají. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních. No, možná vám tahle charakteristika přijde trošku nadnesená. Spíš jsem tady popsal jakýsi prototyp Sovy-ideála. Tak by tomu mělo být.

Pravda, nikdo není dokonalý, ani Sovy ne. I když si to o sobě často myslí. Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené, občas se chovají povýšenecky. A jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi nejednou těžká řeč. Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, kterou sami uznávají. To však platí jen v případech, kdy se jedná o ty nejzásadnější otázky. Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv debatě a diskusi. Rádi vedou rozpravy na nejrůznější témata. To se odráží i v běžném životě. Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. To je přístup, který by si měly osvojit všechny Sovy. Naslouchat a akceptovat názory nejen uznaných odborníků, zajímavá iniciativa může vzejít i od těch, od kterých bychom to nečekali.

Jednají férově. Mají smysl pro čest, jednají otevřeně. Na svět se snaží dívat optimisticky, se životem si rozumí - možná je to díky snaze řešit problémy okamžitě a efektivně. Pokud je vyřeší v zárodku, už se s nimi nemusí zatěžovat později. Vynikají svou neustálou aktivitou. Drží je "při životě". Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením. Pokud by se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se "v kleci" trápí nudou a zahálkou, nakonec uchřadnou.

Tak by se k nim měl chovat i partner. Dopřát jim svobodu s vědomím, že se Sova potřebuje proletět, ale vždy a ráda se vrátí tam, kde je jí dobře. Díky pracovitosti a houževnatost se o rodinu dokáže dobře postarat, své "hnízdo" ráda zvelebuje. Zaskřípat to může v momentě, kdy se Sova snaží mluvit do všeho, všechno ví nejlépe. Důležitý je konsensus a vzájemná dohoda.
22.12. - 19.1.
Země-živel
Severní-vítr

Popis znamení Husy

Leckdo si husu představuje jako těžkopádného a pomalého ptáka. Je třeba si však uvědomit, že i když to huse trvá možná déle než ostatním ptákům, nakonec se jí vždy podaří vzlétnout. Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko.

Totéž platí o "Husích lidech". Dokážou překvapit ohromnou sílou a odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich přednosti však nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a ctižádostivost. Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustily do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce. Neměly by zapomínat, že existují i jiné věci, než jen práce. Neuškodí umět si užít, odpočinout a ze své disciplinovanosti občas trochu slevit.

Je fakt, že jedinci narození v totemu Husy mají touhu poznat záležitosti nadpřirozené a mystické, nepřestávají však být realisty. Jakoby občas zatoužili doletět až k nebi, vždy ale bezpečně přistanou na Zemi, kde se cítí nejlépe. Potřebují si na všechno sáhnout, mít po ruce racionální důkaz. Nezřídka to bývají lidé, kteří se od poznávání vnějšího světa obrátí "dovnitř" - snaží se poznat svoji mysl, poznat sebe. Ponoří se do svého nitra a díky analytickému myšlení mohou dojít zajímavému poznatku. Neznamená to, že zaručeně najdou hlubokou životní pravdu, domnívám se však, že poznávání sebe sama je první krok na velké cestě poznání.

Lidé, kteří přišli na svět ve znaku Husy, si před každým rozhodnutím dopřejí dostatek času na rozmyšlenou. Stejně je tomu i v případě partnerského života. Navenek můžou působit jako emočně chladní lidé, nejsou zvyklí dávat své city najevo příliš rychle. Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost. Pokud se Husa rozhodne pro vás, máte vyhráno. Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký domov.
20.1. - 18.2.
Vzduch-živel
Severní-vítr

Popis znamení Vydry

Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něčeho nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako průvodce a poutníkův pomocník.

Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu Vydry existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení. Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.

Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. Nejednou mívají nápady, jejichž realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Neumí rozlišit utopii od uskutečnitelných vizí. Pak potřebují někoho, kdo by je podržel "na zemi". I když si to nepřipouštějí, konstruktivní kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie a času na realizování svých nerealizovatelných projektů. Z toho vyplývá i určitá nestálost, zásadní věci neumí brát příliš vážně. Dali by se přirovnat k motýlovi, který si volně poletuje na louce, tu sedne na květinu, tu ochutná nektar z jiné. Letí kam chce, příliš se nikde neváže. Možná by bylo dobré, aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se v jistých záležitostech snad dostanou dál, než jen do půli cesty. Dejte si pozor, Vydry bývají dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, ke které se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo se cítí být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam.

Podobně je to i v partnerském soužití. Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit. Řeknou-li "navždy", já bych to viděl nejdéle na pár let. Potřebují druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a poznával nové s nimi. Vydra prostě není příliš domácký typ.
19.2. - 20.3.
Voda-živel
Severní-vítr

Popis znamení Vlka

V evropské kultuře bylo toto zvíře štvancem, který byl určen k záhubě. Vlk byl znamením ďábla, v pohádkách představoval zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. V indiánské mytologii byl asi "nejpoužívanější" bytostí, objevuje se v mnoha historkách, příbězích. Byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické schopnosti. Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech. Představoval tajemnou stránku života.

Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. Pokud se tak stalo, považovali to indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi narozenými v totemu Vlka - v Kruhu Země poslední znamení. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich "smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct.

Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní. Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných "dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve svých představách. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma.

Na životní cestu potřebuje ten, kdo se narodil ne znamení Vlka, partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, který by ho chránil. Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit

indiánský horoskop 2

31. března 2009 v 20:28 | lucik |  SMS,Snář,Horoskopy
22.7. - 21.8.
Oheň-živel
Jižní-vítr

Popis znamení Lososa

Losos je symbol obrovské síly, energie. Na své cestě zdolává nespočet zdánlivě nepřekonatelných překážek. Jako by měl nezlomnou vůli, obrovský motor, který ho žene vstříc úspěchu. Navíc je od přírody vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují.

Podobné vlastnosti viděli indiáni i v jedincích narozených v totemu Lososa. "Lososí lidé" vynikají především silnou osobností. Jsou to rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv. Dávají jasně na srozuměnou, kdo je tu pánem. Do čela skupiny se nestaví z touhy po moci a v žádném případě z nutkání bezohledně vládnout. Prostě si myslí, že na to mají - většinou tomu tak skutečně je. Chtějí skupinu chránit, jsou ochotni nést za ni odpovědnost, přinášet oběti. Za časů dávných indiánů se z nich stávali velitelé (a vítězové) loveckých či bojovných výprav. Za své odříkání však musí být ostatními ctěni, musí ke své osobě cítit dostatečný respekt a potřebují být obdivováni. Odmění se pak. Pokud ale dojdou k závěru, že je skupina spíše využívá a neodměňuje je dostatečnou úctou, prostě se seberou a "odplavou do jiných vod". Jejich velkorysost a kouzlo osobnosti budí u ostatních sympatie a důvěru. Životní energie z nich doslova prýští. Dokážou tím strhnout ostatní na svou stranu, k uskutečnění jejich vizí a plánů pak nestojí nic v cestě.

Někdy jsou jinými obviňování z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti absolutně přesvědčen. Občas se nechají strhnout situací a s chutí si zariskují, rádi si dokazují svou připravenost a schopnost okamžitě reagovat. Adrenalinové opojení je někdy oslepí natolik, že prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a znovu se vrhají do práce. Jsou zvyklí žít naplno, jsou pořád aktivní. Není pak divu, že často trpí srdečními chorobami. Měli by poznat, kdy už je toho na ně moc a prostě vysadit. Možná bude těžké uznat svoji nahraditelnost, ale vyplatí se. Je lepší odpočinout si, načerpat síly a pustit do boje s případnou konkurencí než prohrát boj s infarktem.

Umění žít naplno se projevuje i v partnerském soužití. Rádi si dokazují své schopnosti. S potěšením si jen tak zaflirtují, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají vzácnými perlami donesenými z mořských hlubin. Na oplátku žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše, pijí jen čisté víno. Rovněž jim nezapomeňte připomínat jejich úspěchy a výjimečnost. Pokud prokouknou špinavou hru, odplují a už jen zřídka se vrátí do stejných vod, kde jednou došli zklamání.

Takže Lososové, občas sestupte na zem, uvědomte si, že dokonalý a neomylný člověk neexistuje. Ostatní mohou přinést zajímavý pohled na věc. Pracujte, žijte aktivně, ale nezapomínejte na zdraví!
22.8. - 21.9.
Země-živel
Jižní-vítr

Popis znamení Medvěda

Medvěda většinou posuzujeme jako neobratné, těžké a lenivé zvíře. Indiáni však život medvěda důvěrně znali. Pro ně byl naopak symbolem hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly, klidu a rozvahy.

Obdobně nahlíželi i na lidi, kteří byli narozeni v totemu Medvěda. Nejsou to jedinci nutně toužící po životě ve skupině. Dost dobře se o sebe dokáží postarat sami. Jsou samostatní, nezávislí. Ví, že na sebe se mohou spolehnout. O svých kvalitách a přednostech jsou přesvědčeni. Mají za to, že jen oni jsou schopni zvládnout danou úlohu. Protože jsou pak na všechno sami (ovšem z jejich viny), musí pracovat o to tvrději, pilněji. Vyznačují se praktickým a rozumným přístupem nejen k jednotlivým úkolům, ale i k celému svému životu. Raději si všechno pečlivě a systematicky připraví, naplánují.

Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody, které s sebou občas život (chtě nechtě) přináší. Je-li pak třeba reagovat neodkladně, rozhodnutí nebývají příliš efektivní. Bohužel postrádají operativní schopnosti, jsou nejistí. Jsou to typy, které své uplatnění najdou v týlu. V klidu prostudují mapy, zváží pro a proti, připraví podklady a navrhnou postup, řešení. V první linii pak ale musí stát někdo malinko dravější, někdo, kdo si s adrenalinem rozumí víc než Medvědi. Prostě neumí své schopnosti a přednosti "prodat". Navenek často vystupují jako přehnaně kritičtí lidé. Jsou to detailisti. To jim na oblíbenosti nepřidá.

Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou. Život o samotě jim nedělá přílišné problémy, s manželstvím čekají. Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na vytvoření teplého a příjemného domova. Jsou oddaní, věrní, ke svým blízkým zodpovědní. Problémy může způsobit ona zmiňovaná "záliba" v kritizování. Občas neuškodí, ale uznejte, kdo se cítí dobře, je-li neustále napomínán pro maličkosti?

Buďte tolerantní, Medvědi! Naučte se chválit, i když víte, že vy byste to určitě udělali lépe a pečlivěji. Uvědomte si, že potřebujete pomoc druhých, všechno sami nezvládnete. Ze života nemějte takový strach, zbytečně si kazíte zdraví. Vezte, že je vždy někdo, kdo vám rád pomůže.
22.9. - 22.10.
Vzduch-živel
Západní-vítr

Popis znamení Havrana

V evropské kultuře je havran symbolem smrti, je to zlé znamení. Pro indiány však každé zvíře představovalo tvora s duší, tedy potomka "Velké Matky" - Země. Žádné stvoření pak nemohlo být představitelem záporných vlastností. Nejinak je tomu i v případě havrana. Symbolizoval rovnováhu v přírodě, napomáhal udržovat svět v harmonii. I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí - pomáhal mrtvým duším. Ale indiáni smrt nechápali jako něco negativního. Je to součást života, podmínka života. Zabití havrana znamenalo velké neštěstí.

Typická je pro lidi narozené v totemu Havrana potřeba společnosti a společenského života. Nemají rádi samotu, ve skupině se cítí bezpečně a sebejistě. Bývají to otevřené, přátelské a vstřícné povahy. Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, mají diplomatický talent. Navázané známosti jsou však často povrchní (nechají se okouzlit zevnějškem - neumějí proniknout "dovnitř").

Havrani prostě nekladou na jedince příliš velký důraz - důležitá je skupina. S jejich citem pro spravedlnost nejednou vystupují v roli soudců, rozhodčích a prostředníků mezi znepřátelenými stranami. Spory raději urovnávají než vyvolávají. S chutí nad vším dumají, přemýšlí, hodnotí ze všech stran. Okamžitou odpověď od nich nečekejte. Z toho důvodu jim leckdy unikne výhodná příležitost. Pro svou otevřenou mysl lehce podlehnou různým pletichám a intrikám. Je lehké je ovlivnit, bývají příliš důvěřiví. Velice dbají na svůj zevnějšek, jsou to elegáni na pohled. Obrazně řečeno, úzkostlivě dbají o "každé peříčko". Chtějí se líbit, mají dobré estetické cítění. Nezřídka mezi nimi najdeme umělce.

Potřebují volná křídla, svobodně se prolétnout. Pokud je jejich partner dostatečně tolerantní a tyto jejich potřeby nemá tendenci příliš potlačovat, bývá soužití ve dvojici šťastné. Každé velké "koule na noze" a příliš těsných okovů se snaží zbavit. Pak by se mohlo stát, že odlétnou a zahnízdit tam, kde se budou cítit volně.
23.10. - 22.11.
Voda-živel
Západní-vítr

Popis znamení Hada

I přes to, že had patřil a patří k jedněm z nejnebezpečnějších živočichů a v evropské kulturní tradici vystupuje většinou coby spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, u starých indiánů tomu bylo naopak. Ne, že by nepředstavoval nebezpečí, ale pokud šlo o mystické záležitosti, byl ztělesněnou moudrostí, magickou postavou a představitel nadpřirozených (s lidmi zpřátelených) sil.

Z výše uvedených přirovnání můžeme vyjít i při charakterizování Hada jako jednoho ze znamení Kruhu Země. Bývají to skutečně moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním pak na ně působí jako výzva. Pomáhá jim jeden velký trumf. Jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem. Odpověď a výsledný obraz poskládají i z malých dílků - krok pokroku a neúnavně. Nepotřebují policejní školy, aby odhalili to, co ostatní nevidí. Hadí lidé umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo. Neumí příliš dělat kompromisy, nezná "něco mezi". Buď a nebo. Dobro nebo zlo. Ne, že by všechno viděl černobíle, prostě potřebuje mít jasno.

Dejte si pozor, aby jste jednou nebyli odhaleni třeba vy. Raději s Hady jednejte na rovinu (samozřejmě nejen s nimi), férově. Určitě se vám to vyplatí. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí, dokáže kousnout! Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich třeba.

Jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě. Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Příliš se tím vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví. Pokud si něco umanou, neposlouchají rady svých přátel a prostě to budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc nebo se jim jejich záměr nakonec s vypětím všech sil podaří.

Podobně je to i v partnerském soužití. Had nesnáší nevěru, neupřímnost. Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce, "napořád". Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu Hada neuznávají volnost - druh se jim musí odevzdat úplně. Jak jsem napsal výše, pokud odhalí zradu, kousne. Pozor, může to hodně bolet!

indiánský horoskop 1

31. března 2009 v 20:27 | lucik |  SMS,Snář,Horoskopy
21.3. - 19.4.
Oheň-živel
Východní-vítr

Popis znamení Sokola

Sokol je dravec. Bystrý pozorovatel schopný kdykoli a okamžitě vystartovat za svým cílem, kořistí, úlovkem. Myslí, že není třeba plánovat, prostě jen v pravý čas reagovat. Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startuje vícekrát než uloví. To ho však neodradí od dalších vzletů. Ve své schopnosti neoblomně věří, vytčené mety považuje za dosažené a pokud jich nedostane nevadí, aspoň se proletěl, viděl něco nového, ověřil si postupy. Úspěch se pak dříve či později určitě dostaví. Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, náhlé emocionální vzplanutí - reaguje pak prudce, bez okolků, přímo. Jen aby nenarazil. Při rychlosti jeho letu to může hodně zabolet!

To se může projevit i v mezilidských vztazích. "Sokolové" bývají v jednání s jinými lidmi přímí, upřímní, nenávidí přetvářku. Bývají dobrými zaměstnanci - jsou aktivní a svou práci odvedou svědomitě. Pokud si je znepřátelíte, můžete si za to sami. Narozený v totemu Sokola nesnáší lenochy, prospěcháře a ani nezkoušejte hrát na ně nějakou špinavou hru! Jak jsem napsal výše - emoce mu okamžitě zatemní mysl a už je ve vzduchu a řítí se na vás plnou rychlostí. Ano, nemýlíte se, kořistí jste vy! Občas se mezi těmito jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné povahy. Pak je lepší nestát jim v cestě - chodí totiž přímo, bez oklik a vyhýbání. V opačném případě boji neuniknete. To je právě jejich velký (mnohdy bohužel poněkud těžký) úkol: vštípit si dovednost naslouchat jiným, naučit se dialogu.

Příměru lovec - kořist můžeme použít i jedná-li se o milostné záležitosti. Samozřejmě, Sokol tu vystupuje v roli lovce. Jde přímo, nemá čas čekat. Své lásce dokáže doletět i pro "modré z nebe", ale umí se pořádně rozzlobit. A uvidí-li kolem hnízda poletovat nezvaného hosta, opovážlivce, který si dělá zálusk na Sokolova partnera, klidně si ho dá k večeři.

Milí Sokolové, buďte hrdí, ale dělejte kompromisy, každý není váš nepřítel.
20.4. - 20.5.
Země-živel
Východní-vítr

Popis znamení Bobra

Bobři milují jistotu a bezpečí. Stojí pevně na zemi, jsou to typičtí realisti. Mistři praktického života, moudří lidé. Člověk narozený v totemu Bobra si cílevědomě buduje kvalitní domeček, který stojí na pevných základech, není jen tak vidět a do kterého mají přístup výhradně pozvaní.

Jsou neustále v pohybu. Mají jasný plán, konkrétní vizi, budoucnost si umí dobře naplánovat. Krok po kroku jdou za svým cílem, zvládají metu za metou, nic neuspěchat - vše musí stát na pevných základech. Nekonečná aktivita a mravenčí práce se jim vyplácí. Po čase už to není neviditelná nora, kde Bobr přebývá. Stává se z ní, obrazně řečeno, honosná vila a posléze palác, který je neustále rozšiřován, vylepšován. Díky své šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou Bobři dobře zajištění pro život. S prostředky umí nakládat účelně. Pelíšek takového jedince pak může skrývat nejeden poklad. Jen ať pak přijde s prosíkem ten, který se Bobrovi celou dobu vysmíval, sám si užíval, rozhazoval a marnil peníze! Inu, kdo se směje naposled… Ale ne, Bobři jsou velkorysí.

Nic však nedají zadarmo. "Přijď, přilož ruku k dílu a já se ti odměním", říkají. Pravda, nic v životě však není úplně idylické. A tak jsou i Bobři, jejichž život není až tak růžový, jak si původně představovali. Pro malé věci občas přehlédnou ty velké. Upnou se na svůj plán, puntičkářsky plní každou stanovenou podmínku a leckdy si nevšimnou příležitosti, která přichází (často ani nechtějí). Nejspíš je to právě tím, že každý projekt tvoří s velkou pečlivostí a je jim pak líto jen tak od něj upustit a vrhnout se na jiný, byť mnohem výnosnější. Možná mají i strach.

Neustále totiž musí myslet na zadní vrátka a neumějí riskovat - lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Ono je to kolikrát i mnohem pohodlnější, že? Pohodlnost a pasivitu vidíme u těch, kteří jsou právě na bezpečí svého domova, svého pelíšku, až příliš závislí. Nejspíš to vypadá, že si první a druhý odstavec poněkud protiřečí, ale jsou to jen různé strany téže mince - jak jste si mohli všimnou, pramení z týchž potřeb. K jejich uspokojení ovšem nevede jen jedna cesta. A tak rozeznáváme Bobry-workoholiky na jedné straně a Bobry-pecivály na straně druhé.

Jistotu a bezpečí si zajistí oba, byť každý po svém. Kde stojíte vy? Podobně přistupují i k lásce a partnerství. Pomalu, nic neuspěchat. Nejdříve kvalitní základy, pak můžeme jít dál. Umí zajistit rodinné zázemí, teplo domova. Na svět se dívají přes konzervativní a "materialistické" brýle. Možná je něco mezi nebem a zemí a oni to nevidí. Možná se o něco okrádají, možná mají pravdu. To už musí zjistit každý sám. Takže Bobři-peciválové. Naučte se být v pravý čas flexibilní, překonejte pohodlnost, občas neuškodí opustit komfort domova a rozhlédnout po okolí! Bobři-workoholici. Měli by jste se naučit odpočívat a čas od času si vyhodit z kopýtka. K životu přistupujte s nadhledem. Nejen prací živ je člověk!
21.5. - 20.6.
Vzduch-živel
Východní-vítr

Popis znamení Jelena

Jsou šikovní pozorovatelé, nebezpečí a nepřítele umí vycítit na dálku. S předstihem pak dokáží obratně reagovat. Elegantně se vyhýbají otevřeným konfliktům a bojům. Kdo uteče, vyhraje! Je-li však střet nevyhnutelný, nastaví hlavu. Ano, tam se totiž skrývá jejich mocná zbraň.

Znakem Jelenů je inteligence a bystrý rozum - jejich "zbraň". Tito lidé měli mnohdy hodně co mluvit k otázkám týkajících se kmenového života a vedení společenského života. Díky spojení nevšedních verbálních schopností, inteligence a umění okamžité reakce to byli vyjednávači a vyslanci, často přinášející či nabízející mír. Jeleni jsou jedinci společenští. Neobejdou se totiž bez podpory svých bližních, potřebují být chráněni. A navíc řekněte, když by byli sami, kdo by je obdivoval, před kým by se měli předvádět? Díky šarmu a osobnímu kouzlu se umí rychle seznamovat, navazovat kontakty, uzavírat přátelství. Není-li mu něco pochuti a stojí-li to skutečně za tu námahu, mnohdy vynaloží mnoho energie a stráví hodně času na zhmotnění svých představ. Nebývá to ke škodě jeho okolí, má cit pro detail, každá změna je tvůrčí a vede k lepšímu.

Jelenovo mínus spočívá v neschopnosti dotahovat své záměry až do úspěšného konce. Jednodušší je prostě někoho pověřit. Vyplývá to z jeho životního stylu. Je svobodný, přebíhá "z pastviny na pastvinu", všude vychutná to nejlepší a už aby zas běžel dál. Nejednou je mu vytýkána povrchnost, ledabylost, neochota k hlubšímu poznání. Když mu to chcete říct přímo, nezapomínejte na jeho rétorický talent! Brilantně ze sebe vysype milióny důvodů, výmluv. Přesvědčuje tak dlouho, až je úspěšný - jedině tam je schopen dotáhnout záměr až do konce. Prostě vás "ukecá". Pokud se naučí a zvykne své přednosti zneužívat, málokdy se mu chce jednat na rovinu. Má snahu každého si líbivými řečičkami omotat kolem prstu nebo naopak nikoho nepustí ke slovu, rád vede monology. Buď mu okouzlením podlehnete nebo vám po "dialogu" s ním pořádně brní uši.

Nestálost se může projevit na emocionální rovině. Díky přecitlivělosti lehce podléhají strachu, jakoby stále čekali nepřítele, hrozbu. Neustálá připravenost k obraně či útěku se projevuje i na spánku, což je vyčerpává ještě víc. Potřebují se schovat pod ochranná křídla někoho silnějšího. Přátelská a otevřená společnost je jim největším darem. Buďte ostražití, ale uvědomte si, že ne každý k vám přichází s nepřátelskými úmysly. Naučte se poslouchat, vyslyšet druhé i když vás kritizují. Není to nic příjemného, ale "nastavit zrcadlo" potřebujeme každý. Dbejte na rodinné zázemí, pamatujte, že je dobré mít místo, kde se můžete vždy vrátit, i když je vám volnost vším.
21.6. - 21.7.
Voda-živel
Jižní-vítr

Popis znamení Datla

Indiáni spatřovali v lidech zrozených v totemu Datla léčitele a mocné uzdravovatele. Byli přesvědčeni, že stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, kteří jsou zavrtaní hluboko v kmeni, mohou tito jedinci pomoci svému bližnímu taktéž "zevnitř". Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů objeví díky citu, empatii a umění naslouchat. Byli to lékaři duše. Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou součást Velké Matky - Země. Každý strom měl duši a tak ten, kdo dokázal uzdravit strom, musel být obdařen obrovskou mocí.

Datlové velice dbají na vztahy s druhými lidmi. Často by se rozdali, jen aby bylo vše v pořádku a všechno klapalo. Dojde-li ke konfliktu, nesou to velmi těžce, ale znovu se vrhnou do práce a usmiřují. Jsou to často plaší, možná ostýchaví lidé, nezřídka se stává, že si kvůli své citlivé povaze staví bariéry před okolním světem právě, aby se ochránili před hrubými útoky. Citlivost neznamená slabost. Nejsou to slabochové, jsou to silné osobnosti, jen tak si je neochočíte. Jdou si tiše za svým. Dobré vycházení s nimi může pokazit jejich častá náladovost, zapříčiněná zvýšenou vnímavostí. Pro druhé zapomínají na sebe. Rádi se cítí potřební, s neobyčejnou trpělivostí a sebezapřením se snaží pomáhat druhým. Bývají rovněž výbornými přáteli. Za projevenou náklonnost se dokáží odměňovat.

Mít Datla za příbuzného a sdílet s ním teplo domova je nesmírným štěstím. Je jejich prioritou zajistit harmonii, klid a zahrnout své blízké péčí. Tato starostlivost však může přerůst v přehnané opatrování - zejména takoví rodiče mají tendenci svým potomkům poněkud svazovat křídla a co nejdéle oddalovat jejich výlet z hnízda a osamostatnění. Datel-potomek se snaží co nejdéle vyhřívat u rodinného krbu, rodiče by mu pak do samostatného života měli trochu pomoct. Může to být těžké, ale určitě se to vyplatí. Většinou pak dlouho nemešká a už už pracuje na hnízdě vlastním, kde zanedlouho švitoří malá Datlí miminka.

SMS k svátku,narozeninám

31. března 2009 v 20:25 | lucik |  SMS,Snář,Horoskopy

SMS k svátku,narozeninám


k svátku :

Svatek mas jen jednou v roce, at mas vzdycky sklenku v ruce, na zachytce mista dost, stesti zdravi moc a moc.


Vse nejlepsi k Tvemu svatku, hodne stesti, malo zmatku. At splni se Tve kazde prani, od zapadu do svitani... ;-)

Vse nejlepsi k Tvemu svatku, hodne piti, malo zvratku. To ti preje Tvoje znama, nemusi byt jmenovana...


Oznamil mi kalendar a to neni zadny lhar, ze svatek dneska mas a proto ti preji: At hodne dobrych lidi znas, at porad vypadas, at zadnou nemoc nepotkas zkratka at se porad dobre mas. To vse a mnohem vic Ti preje ...

Hodne stesti, sexu,lasky, ale at z ni nemas vrasky! Kdyz mas teda dneska svatek, tak si hlavne uzij hratek. Hlavne nebud v lihu zase a nechovej se jako prase. Vsechno NEJ!!:))

Ja ti preju na tvuj svatek, hodne stesti, stastnych lasek. Zivot dlouhy jako tunel k tomu kluka jako cumel. Hodne penez zadnou praci tim koncim svou gratulaci!!!

Tvoje jmeno zari jinak v nudnem kalendari, tak ja ti tede preju vsechno nej, at se ti splni Tvuj tajny sen.

NEJLEPSI, NEJBAJECNEJSI, NEJUZASNEJSI, NEJVTIPNEJSI clovek na svete? Odbornikum se ho jeste nepodarilo najit. Ale ja o jednom vim. JSI TO TY! Vse nejlepsi!

k narozeninám :

Na brehu Nilu, v hlubokem toku, myl si slon prdel asi sto roku. A my ti prejeme tak dlouhe ziti, jak slonu trvalo prdele myti.

Copak je to dneska za den? To v kalendari s tezi najdem... ale je to v rodnem liste, narozky mas to vim jiste... tak ti preji vsechno nej. Hodne stesti, lasky, zdravi...

Rok po roce leta bezi, zastavis je ale stezi. Nedelej si z toho nic, ze je Ti zas o rok vic. Hodne stesti, hodne zdravi, kdyz je co, tak at se slavi. Hodne jidla, hodne penez, kde je prace tak tam nelez. Laska at te provazi, ve stesti i v nesnazi. Krasne narozeniny.

Dneska je ten slavny den, kdy muzu prat Ti jen, hodne stesti, zdravi, lasky a na tvari zadne vrasky. Do zivota jen to nej a nikdy se nevzdavej, at jsi stale stejna a pratelum porad verna, neprestavej nikdy snit, konec reci jdeme pit. Vse nej k narozeninam preje

Blahopreji, kamarade, krasny to mas vek, dalsi rok je v pr...., na stari neni lek!

Recept na stesti k .... narozeninam - 1 hrst lasky, 2 lzice pratelstvi, pozitivni mysleni, 10 kapek humoru a 250g stesti - dobre promichat a ihned podavat !

Rok se s rokem sesel zase, tak se ozer jako prase. Uz je ti zas o rok vic, nedelej si z toho nic. Chlastej at nic nezbude!!! Lepsi uz to nebude

Zivot Ti pise zas o rok vic, slovickem psanym chci tedy rict: Zij podle sveho, mej pevne zdravi, narozeniny oslav tak jak se slavi. Popijej vino, pisnicku zpivej, z veselou naladou na svet se divej

snové symboly A (1)

31. března 2009 v 20:19 | lucik |  SMS,Snář,Horoskopy

snové symboly A (1)

Akvárium - viděti : při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Akvárium - Akvárium : stane se ti něco nepříjemného
Alkohol - Alkohol : odolej pokušení být nevěrný
Aloe - strom, viděti : starou známost obnoviti

Aloe - kvetoucí : Dočkáš se dlouhého života
Anděl - mluviti s ním : dobré znamení pro příští život
Arch (papíru) - popsaný : veliký úkol

Arch (papíru) - pomačkaný : zlý průjem

Arch (papíru) - papíru černého : smrt známěho či známé

Arch (papíru) - čistý : smutek
Atlas - Atlas : Nečekaně změníš místo.
Autobus - vidět prázdný : značí brzké uznáni a čest

Autobus - plný cestujících : předpovídá spokojenost v obchodech

Autobus - jet jím : znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby

Autobus - být řidičem : je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce
Auto (Automobil) - vystupovat z něho : vaše vážnost utrpí

Auto (Automobil) - vyhrát automobilový závod : předhonit své konkurenty nebo rivaly

Auto (Automobil) - viděti : Zažiješ něco nového.

Auto (Automobil) - vidět srážku : v jisté záležitosti bude silná konkurence

Auto (Automobil) - vidět je hořet : dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam

vtipné videoklipy

31. března 2009 v 20:16 | lucik

člověk v číslech

31. března 2009 v 20:07 | lucik |  zajímavosti
24 let našeho života prostě jen prospíme.Přibližně 100 000krát se políbíme,což nám zabere asi 2 měsíce.Milujeme se průměrně 2850krát za život

1 celou vanu bychom nohli naplnit přibližně 80 litry slz,které za život vypláčeme.Průměrný člověk se navíc asi 54 000krát za život zasměje,3000krát zakřičí a 4 150 000krát mrkne.V 75 letech života máme za sebou přibližně 200 prodělaných nachlazení a 3 prokýchané a prokašlané roky.

96 560 km za život urazí krev,která koluje v našich žilách.Srdce zvládne asi 3 miliardy úderů,přičemž do krevního oběhu napumpuje více než 210 milionů litrů krve.A naše mozkové bunky spotřebují pro správnou funkci přibližně 2 tuny hroznového cukru

272 deodorantů spotřebujeme průměrně za život,540 000krát si vyčistíme zuby a více než 6 měsíců strávíme na toaletě,kde spotřebujeme asi 2100 rolí toaletního papíru

30 000 kilogramů potravin spotřebujeme v průměru za život.Celkem 3,5 roku strávíme konzumací asi 160 kg čokolády,5000 vajec nebo 8 prasat

200 dní promarníme v dopravních zácpách,uklízení se věnujeme 6 let a před televizí prosedíme 12 let a 9 let života propracujeme

100 000 km za život ujdeme,to je asi 150 milionů kroků a 2,5 krát obejitá celá zeměkoule
2,5 roku strávíme telefonováním,12 let pak debatami,hádkami,klábosením,jednáními,zkrátka rozhovory s druhými lidmi.V kinech,restauracích a divadlech pak prožijeme dalších 7 dlouhých let života

206 kostí a 650 svalů tvoří tělo dospělého člověka.Buněk máme celkem asi 100 bilionů.Kdybychom je seřadily vedle sebe,obtočily bychom jimi asi 50krát zeměkouli

9,36 metru by měřily naše vlasy,kdybychom se nestříhali.Nehty by dorosty 28 cm.Hromada odumřelých buněk by vážila 40,5 kg

zajímavosti o kýchnutí

31. března 2009 v 19:00 | lucik |  zajímavosti

Historicka pší:

čínané věřily,že šnupání tabáku a kýchání vyhání z těla škodliviny.
šamani se prý pomocí této činnosti dostávali do moci nadpřirozených sil.kýchnutí totiž přichází nenadále,bez ohledu na naší vůli.pokud je tedy na nás sesláno,není to jen tak.božstva tím chtějí něco vyjevit.
řekové byli přesvědčeni,že kýchnutí je znamení.Jen nevěděli,zda něčeho dobrého,či zlého.Při Xenofontově promluvě k šikům jeden voják pšíkl a všichni jásali,že je vítězství nemine.Když pro změnu Timotheus velel athénskému lodstvu,málem k žádné bitvě nedošlo.Kormidelník se chtěl mermomocívrátit do přístavu,protože jeden z veslařů kýchl.
řekové podle kýchání léčili.U plicních nemocí šlo o zlé znamení,při hysterii bylo naopak považováno za příznivý vývoj.
V Egyptě bylo kýchání vědní disciplína rozdělená na 12 druhů.
Staří Slované věřili,že pokud člověk kýchne při řeči,tak se to,o čem hovoří,vyplní
Za papeže řehoře I řádil v 6.století v římě mor.Přitom se stávalo,že kdo kýchl,hned zemřel.Proto mu lidé začali odpovídat přáním zdraví.

Co nevíte:

Zhruba 35%lidí začne kýchat,jsou-li vystaveni světlu.
Při kýchání se zastaví všechny tělesné funkce.Dokonce i srdce!
Při kýchání může mít vydechnutý vzduch rychlost orkánu:až 170km/hod.
Kýchání je někdy spojeno se sexuálním vzrušením.U obzvláště vnímavých lidí ho vyprovokuje jakýkoliv silný smyslový podnět.Někteří jedinci tuto činnost vnímají jako úlevu.
Při kýchnutí ze sebe vydáte přes 100 000 bakterií.
Zatímco češi kýchají hepčí,v angličtině se kýchá a-choo(čti ačcho).

Pozor na to jaký den kýcháte:

V pondělí si dejte pozor na nebezpečí.
V úterý vás blízká osoba zahrne pozornostmi.
Ve středu se dozvíte zajímavé novinky.
Ve čtvrtek čekejte štˇastnou událost.
V pátek proti vám někdo intrikuje.
V sobotu se vydáte na cestu.
V neděli dojde k milému setkání.

Nekonečné kýchání:

Velká záhada je dodnes výkon britky Donny Griffisové(26)z městečka Pershore:mezi 13 lednem 1981 a 15 zářím 1983 prokýchala 976 dnů,počet kýchnutí šel tedy do milionů.

krevní skupina A

31. března 2009 v 18:59 | lucik |  zajímavosti

krevní skupina A

Pozor toto vám škodí :

Zelí,lilek,brambory,davy lidí,bezvýsledná setkání,dlouhé telefoní hovory,opalování,nízkokalorické diety,filmy s násilím,přepracovanost,bublinkové nápoje,nadměrné cvičení a extrémní počasí.

Toto vám pomůže :

Aromaterapie heřmánkem a citronem,valčíky J.Strausse,zelený čaj,ořechy,semena,čaj z hořce půl hodiny před jídlem

šikovné rady :

Vaše tělo bude lépe zvládat stres,pokud mu dodáte ženšen nebo rostlinu inula racemosači gingko biloba.Pomůže vám také vitamin C,zinek a vitaminy skupiny B.Užitečné jsou i všechny rostlinné tuky,které podporují imunitní funkce organismu

nabídka plakátů

23. března 2009 v 16:55 | lucik |  zajímavosti
Nabízím plakáty skupiny Tokio hotel a plakáty Hight School Musical.

Pokud bude mít někdo zájem tak at mi jsem napíše komentář a dohodneme se co a jak


videoklipy-Miley Cyrus

22. března 2009 v 15:19 | lucik |  celebrity

Simple Plan-Charles Andre Comeau

22. března 2009 v 14:53 | lucik |  celebrity
Charles Andre Comeau:

Datum narození :17.9.1979

Místo narození :Montreal,Canada

Přezdívka :Chuck

Nástroje : Bicí

Sourozenci :jeden bratr

oblíbený sport :hokej a fotbal

oblíbená barva :modrá a růžová

oblíbené skupiny :Blink 182,Linkin Park,Good Charlotte

oblíbené jídlo :sushi

oblíbený(á)herec,herečka :Ben Stiller,Adam Sandler,Katie Holmes

-Jeho nejoblíbenějším hrdinou je :Batman

-Pořád ještě si nechává prát oblečení u své mámy

-Má špatný zrak nosí bud čočky nebo brýle

-Kdyby nebyl hudebníkem,stal by se právníkemFotky:

jak zvýšit návštěvnost

22. března 2009 v 14:03 | lucik |  testy,vtipné texty
Dejte si na blog tato slova. Text obsahuje tagy, které lidi vyhledávají. Třeba vám to návětěvnost zvedne :)

blog, web, pc, notebook, flash, psp, playstation, xbox, gta, gta 4, gta iv, xbox 360, premium, arcade, elite, games, ps2, sex, porno, erotika, zábava, funny, vtipy, hádanky, citáty, motta, návody, fóra, warez, cd-keye, češtiny, cheaty, kódy, html, tagy, naruto, kabuto, anime, itachi, sasuke, sakura, orochimaru, křeček, morče, lev, tygr, slon, věřte nevěřte, zvířata, zverimex, rapidshare, czshare, bloguje, free, download, stahuj, sosej, zdarma, ke, stažení, MP3, MP4, filmy, seriály, prison break, death note, simpsononvi, bart, lide, profil, jetix, nova, prima, vánoce, mikuláš, parkour, free running, petardy, tunning, škodovka, křížovky, optické klamy, ftipky, sranda, srandy, kopec, matika, čeština, referáty, sešity, on-line, online, music, muzika, 3gp, filmy do mobilu, java hry, java aplikace, taháky, spolužáci, mozek, nervová soustava, biologie, láska, holka, kluk, laptop, team galaxy, dějepis, egypt, kytara, noty, kroužky, foto, fotky, fotoaparáty, foťáky, videokamery, kamery, hodinky, mobily, motivy, témata, theme, schéma, tóny, zvuky, sms, e-mail, hosting, recepty, ovladač, televize, internet, gamepark, call of duty 2, cod2, cod 2, call of duty 4, call of duty 5, playstation 3000, fat, slim a lite, pat a mat, kuchařka, návody, rss, corel, photofiltre, photoshop, brushes, pixelky, srandovní obrázky, zajímavosti, informace, životopisy, mision impossible, datel, pták, sýkorka, vánoční stromeček, vánoční dárky, videohovory, chat, xchat, seznamka, špion, špionky, rajče, odstíny, červené, modré, zeledné, žluté, fialové, flétna, lednice, linka, židle, kredenc, nočník, záchod, koupelna, umyvadlo, lavor, škopík, pero, aktovka, škola, sportovní, hřiště, open, office, novinky, tiscali, games, microsoft, word, font, fonts, mozzila, firefox, opera, ie, internet exploler, movie maker, jajc, badak for mobile, odyssey by car, smajlíci, brushes, layouty, pozadí, blogu, winrar, qip, icq, total commander, nod32, tento počítač, koš, free sms, pinnacle, studio, gta, sa, san andreas, the sims 2, gom player, gifanimator, aaalogo, fraps, eurotel sms, cracky, kreky, do her, počítač, dealer, obálka, známka, pošta, psč, ježíšek, ježíš kristus, černá hora, chorvatsko, dovolená, lyže, snowboard, acer, windows, design, štětec, fisher, vlek, kotva, poma, talíř, lyžáky, vázání, krkonoše, jizerské hory, jizerky, šumava, lipno, přehrady, labe, vltava, vyvolení, big brother, nic než pravda, vkv, velmi křehké vztahy, jste to co jíte, kriminálka anděl, comeback, ulice, pojišťovna štěstí, místo nahoře, místo v životě.

moje hodiny

22. března 2009 v 13:53 | lucik |  hádanky,obrázky


jak muži čůrají

18. března 2009 v 19:59 | lucik |  zajímavosti
Drsnák
Když dočůra, oklepe si ptáka o mušli.
Společenský
Jde čůrat s přáteli, at se mu chce nebo ne.
Plachý
Nemůže čůrat, když se někdo kouká. Spláchne a přijde později.
Flegmatik
Když jsou mušle obsazené, čůrá do umyvadla.
Starostlivý
Neví, kde posledně byl, tak udělá rychlou prohlidku.
Veselý
čůrá nahoru, dolu a napríč mušlemi, trefuje mouchy.
Tupý
Rozepne vestu, vytáhne kravatu a čůrá do kalhot.
Opilý
Drzí pravý palec v levé ruce a čůrá do kalhot.
Ješitný
Drží pěticentimetroveho pindika jako baseballovou palku.
Radikální
Kašle na mušli a čůrá na zed.
Popudlivý
Vběhne dovnitř, chytne za zip, ten se zasekne. Nakonec se tam dostane, zjisti, že má zamotané slipy, nemůže najít otvor.Vzteky urve knoflik, čůrá do kalhot.
šilhavý
Kouká do levé mušle, čůrá do své a spláchne pravou.
Zvědavý
Kouká na souseda a porovnává, jak jsou na tom.
Nobl
Elegantní, předvádí se a rovná si kravatu, rozhlédne se, čůrá na zem.
Znechucený
Chvíli stojí, pak to vzdá, jde ven, po par krocích se otočí a vlítne zpátky. Nakonec to nezvládne.
Potměšilý
Při čůrání tiše prdí, ví, že to bude na toho vedle.
Dětinský
Kouká přímo na dno mušle a se zaujetím pozoruje bublinky.
Klidný
Stojí velmi dlouho, volnou rukou drží noviny a čte si.
Zoufalý
čeká ve dlouhé řadě, zatíná zuby, čůrá do kalhot.
Pragmatik
čeká, až bude chtít na velkou a pak zvládne obojí najednou.
mrnavý
Vyleze na schůdek, spadne do mušle, utopí se.