Listopad 2009

Levhart skvrnitý

22. listopadu 2009 v 19:41 | lucik |  zvířátka
Levhart skvrnitý (Panthera pardus) žije v Africe a Asii, jeho původní oblast výskytu byla podstatně větší, ale kvůli lidem se stejně jako u většiny ostatních zvířat neustále zmenšuje. Jako jedna z mála velkých kočkovitých šelem se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před dalšími predátory, např. lvy a hyenami. Má velkou sílu a podle některých údajů je schopný vytáhnout na strom kořist i 3× těžší, než je jeho hmotnost. Jeho kořistí jsou různá zvířata od hlodavců po různé antilopy a gazely. Na kořist útočí ze země a ze zálohy, někdy i velkým skokem z koruny stromu. Nikdy kořist nepronásleduje na větší vzdálenost jako např. lev nebo gepard.
Levhart je nejrozšířenější kočkovitou šelmou. Za tento úspěch vděčí své velké přizpůsobivosti jak prostředí ve kterém žije, tak potravě, kterou se živí. Je to velice elegantní tvor s pružným a hbitým tělem a jemným, lehce skvrnitým kožichem. Tím, čím je pro člověka otisk prstů, tím je pro levharta tvar skvrn na jeho kožichu, kterým se liší od ostatních jedinců svého druhu. Každého levharta lze podle jeho kožichu přesně poznat. Někteří levharti jsou černí a jsou označování jako černí levharti. I tito levharti mají na svém kožichu skvrny, ty však nejsou zřetelně vidět. Černí levharti se nejčastěji vyskytují v jihovýchodní Asii, kde jejich černá srst dokonale maskuje v hustém podrostu. Tento druh levhartů je agresivnější než jejich ostatní příbuzní. Levharti jsou nejtajemnějšími velkými kočkovitými šelmami a lze je vystopovat pouze velmi obtížně. Za potravu jim slouží mnohem širší škála živočichů než jakémukoli jinému druhu velkých kočkovitých šelem. Jejich kořistí se stávají gazely, šakali, pštrosi, prasata bradavičnatá a dokonce i želvy. Značnou část času tráví levhart rozvalováním se na větvích vysokých stromů nebo v odlehlé části lesa, kde spí nebo kde se upravuje.

Popis:
Levhart dříve také nazývaný panter, leopard nebo pardál patří v rámci rodu Pantera spíše k menším druhům. Dosahuje hmotnosti 30-90 kilogramů, délky těla 110-190 centimetrů, ocas měří 60-100 cm a výška v kohoutku bývá v rozmezí 45-75 cm. Samci jsou obvykle mohutnější než samice. Základní zbarvení je žlutavé, okrové, žlutošedé až žlutooranžové, břicho a spodina těla je světlá až téměř bílá. Černá kresba má podobu od drobných okrouhlých a oválných skvrn až po tmavé rozety bez vnitřní skvrny. Skvrny se nachází na hlavě spodních částech nohou a ocase. Na hřbetě, bocích těla a stehnech se vyskytují prázdné rozety. Odstín i hustota a velikost skvrn se liší podle jednotlivých geografických poddruhů. U některých subspecií může být zbarvení uvnitř rozet tmavší. U levharta se velmi často vyskytuje tzv. melanismus, to je černé zbarvení. V některých oblastech je velmi běžné (Etiopie, Jáva), jinde však černé jedince nenajdeme (severní Čína, Dálný východ). Černě zbarvení jedinci se běžně kříží s ostatními příslušníky rodu a nejsou zvláštním druhem ani podruhem, ale jen barevnou odchylkou. Ve vrzích se mohou vyskytovat černá i skvrnitá koťata.

Rozšíření:
Levhart měl obrovský původní areál rozšíření, který je největší u velkých koček. Vyskytoval se od jihovýchodního cípu Evropy v okolí Kavkazu, přes téměř celou Afriku kromě velkých pouští. V Asii se nacházel od východních oblastí přes celou jižní a jihovýchodní Asii až po Aralské jezero ve střední Asii, Kašmír, Tibet, Nepál, Malajsii dále přes Čínu až po Koreu a oblasti východního Ruska. Kromě toho obýval i řadu ostrovů, z nichž lze jmenovat Zanzibar, Jávu, Srí Lanku a další. Na mnoha místech ustoupil civilizačnímu tlaku člověka nebo byl vyhuben. Stalo se tak v jižní i severní Africe, v Malé a Přední Asii, v okolí Kavkazu, Střední Asii, Číně i na Dálném východě. Mnohé subspecie, především v Asii jsou ohrožené vyhubením a jsou velmi vzácné, jiné se dodnes vyskytují v poměrně uspokojivých počtech. V Africe se jejich počty odhadují až na 700 000 jedinců.

Způsob života:
Levharti žijí v nejrůznějším prostředí a dokáží se přizpůsobit velmi rozdílným podmínkám. V Africe obývají buše i pralesní oblasti, v Asii se vyskytují na polopouštích i v tropických pralesích a na severu svého areálu dokáží čelit velmi tvrdým zimám. Vystupují i vysoko do hor, dobře plavou i když vodu příliš nevyhledávají. Jsou to typické stromové šelmy a pokud k tomu mají příležitost tak se na stromech ukrývají, odnáší si tam kořist a na stromech i loví. Kromě člověka, který je hubil pro krásný kožich nebo jako škůdce stád domácích zvířat mají řadu dalších nepřátel. V Africe jsou to lvi a v Asii tygři. Ti jej považují za vážného potravního konkurenta a nevynechají příležitost, kdy jej mohou zabít nebo vyhnat ze svého teritoria. Kromě nich se nedokáže ubránit ani větší smečce dhoulů nebo hyenovitých psů a v severní části areálu jej mohou ohrozit i vlci nebo medvěd. V dospělosti jsou levharti samotářští a jim obývané území nebývá obvykle větší než 50 km², ale jsou známé případy, kdy teritorium mělo až několik set km². Aktivní jsou především v nočních hodinách, ve dne se ukrývají především na stromech, v hustých křoviscích nebo ve skalních rozsedlinách. Své území si označují močí a drásáním kůry stromů. Také levhart vydává mnoho různých zvuků od mručení, chraplavé předení až po řvaní známé u tygrů nebo lvů, které je však mnohem méně hlasité. Ani v divočině, kde se levharti vyskytují je není běžné slyšet. Obě pohlaví se setkávají pouze v období říje, kdy dochází k páření. Většina levhartů z celého světa žije v parku, který založil Jiří Fresll. Říje u samic se projevuje stejně jako u ostatních koček, třou se o různé předměty, válí se po zemi a vydávají mručivé zvuky. V tropických a subtropických oblastech se rozmnožují po celý rok, kdežto v severovýchodní Číně a na Dálném východě spadají porody především do jarních měsíců. Samice je březí okolo 90-95 dnů, rodí až 6 mláďat, obvykle však ve vrhu bývají 2-3. Samice se o ně pečlivě stará, mléko pijí do 3-4 měsíců, v půl roce věku je začíná učit lovit. S matkou se pohybují až do 1,5-2,5 roku, kdy pohlavně dospívají a osamostatňují se. V zajetí se dožívají před 20 let, v přírodě žijí obvykle kratší dobu.
Za potravu slouží levhartům celá řada živočichů. Nejčastěji se jeho kořistí stávají menší a střední druhy antilop a gazel, mláďata větších kopytníků, různé druhy jelenů, divoká prasata a tam, kde společně s ním žijí opice jsou i ty s oblibou zařazovány do jídelníčku. V Africe se někteří levharti specializují na lov paviánů i když jsou známé případy, kdy sám levhart přišel při jejich lovu o život. Nezřídka napadají i domácí kozy, ovce, mladý dobytek a v oblibě má i psy. V době nouze nepohrdne ani hlodavci, malými plazy nebo zdechlinou. V Africe si svou kořist často ukrývají na stromech a po několik dní se k ní vrací. V takovém úkrytu je v bezpečí před lvy, hyenami, šakaly a supy. Jsou známé případy, kdy si na strom levhart vytáhl kořist, která vážila víc než on sám. V Asii si zase potravu spíše zahrabávají listím a ukrývají větvemi. Jsou známí i levharti lidožrouti, kteří byli v některých oblastech postrachem širokého okolí.hádanky

22. listopadu 2009 v 17:03 | lucik |  hádanky,obrázky
Požár:
V domě, kde slaví čtyři přátelé, začne hořet. Všichni se chtějí dostat ven, ale chodba je celá v plamenech.
Mezi přáteli je hasič, kterému cesta chodbou trvá 1 minutu. Jeho kamarád je také korba a chodbou proběhne za 2 minuty. Je tam však také důchodce, kterému cesta trvá 4 minuty, a ožrala, který se bude chodbou potácet dokonce 5 minut.
Chodba je úzká a mohou jít maximálně 2 lidé najednou. Pokud jde dvojice, pohybuje se vždy rychlostí pomalejšího. Plameny v chodbě je možné krotit hasicím přístrojem, který je však v domě jen jeden. Proto vždy jeden, který chodbou projde ven, se musí vrátit s přístrojem dovnitř.
Jak to mají přátelé udělat, aby se stihli dosatt ven do 12 minut, než dům spadne?

Zasedací pořádek:
Ve škole sedí chlapci v lavicích č. 1 - 5 a dívky naproti nim v lavicích č. 6 - 10. Číslo 5 je naproti číslu 6.
1. Dívka sedící vedle dívky naproti č. 1 je Fiona.
2. Fiona je o tři lavice od Grace.
3. Hillary sedí naproti Colinovi.
4. Eddy sedí naproti dívce vedle Hillary.
5. Jestliže není Colin uprostřed, pak je to Alan.
6. David sedí vedle Billa.
7. Bill je o čtyři lavice od Colina.
8. Jestliže Fiona nesedí uprostřed, pak je to Indira.
9. Hillary sedí o tři lavice od Jane.
10. David sedí naproti Grace.
11. Dívka sedící vedle dívky, která sedí naproti Alanovi, je Jane.
12. Colin nesedí v lavici č. 5.
13. Jane nesedí v lavici č. 10.
Dovedete sestavit zasedací pořádek?

Ryby:
Máš dvacet-jedna ryb a když k nim přidáš jedna-dvacet ryb. Kolik máš ryb?

Vajíčka:
Prodavačka na stánku prodává vajíčka.Příjde k ní 1.kupec a ten si koupí polovinu vajíček a k tomu půlku vajíčka. 2. kupec si koupí půlku zbytku a půlku vajíčka. 3. kupec si koupí půlku zbývajícího zbytku a půlku vajíčka.Nezbylo ani jedno!! Vajíčka se nedají půlit!!-kolik vajíček bylo na začátku?

odpovědi dole
1.
Ven: hasič a korba (2 min)
Dovnitř: hasič (1 min)
Ven: důchodce a ožrala a důchodce (5 min)
Dovnitř: korba (2 min)
Ven: hasič a korba (2 min)
Celkem: 12 minut

2.
1. Colin, 2. Eddy, 3. Alan, 4. Bill, 5. David, 6. Grace, 7. Jane, 8. Indira, 9. Fiona, 10. Hillary

3.
Jednu, protože když máš dvacet jedna ryb a přidáš k nim JED NA DVACET RYB tak ti zbyde jedna.

4.
3. si vzal 0.5 vajíčka a půlku zbytku. To znamená, že tady je 0.5 vajíčka, 0.5 zbytku - vzal si 1 vejce.
Tak to udělejte s každým kupcem a vyjde vám, že na začátku tam bylo 7 vajec.

želví pankáč

22. listopadu 2009 v 16:27 | lucik |  hádanky,obrázky

Ze záznamů leteckých opraven

22. listopadu 2009 v 16:02 | lucik |  testy,vtipné texty
Následující řádky obsahují autentické záznamy o závadách letadel CIS Air
Force hlášených piloty a jejich vyřízení opravářskými dílnami.

Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku by skoro chtěla vyměnit.
Levá vnitřní pneumatika hlavního podvozku byla skoro vyměněna.

Zkušební let probíhal OK, automatické přistání velmi tvrdě.
Toto letadlo není vybaveno automatickým přistáváním.

U vrtule č. 2 prosakuje kapalina.
Prosakování kapaliny u vrtule č. 2 normální. Nefunguje prosakování u vrtulí č. 1, 3 a 4.

V pilotní kabině je něco uvolněné.
V pilotní kabině jsme něco utáhli.

Prokazatelně uniká kapalina z převodovky pravého podvozku.
Důkazy odstraněny.

Mrtvý hmyz na předním skle.
Objednán živý hmyz.

Je-li autopilot nastaven na udržování výšky, letoun klesá rychlostí 70 m/s.
Na zemi se závadu nepodařilo reprodukovat.

IFF nefunguje.
IFF nefunguje, je-li vypínač v poloze VYPNUTO.

Třecí uzávěry způsobují drhnutí plynové páky.
K tomu tam jsou.

Chybí motor č. 3.
Po krátkém hledání motor č. 3 nalezen na pravém křídle.

John Bon Jovi-texty písniček

22. listopadu 2009 v 15:59 | lucik |  texty písniček
This ain't a song for the broken-hearted
A silent prayer for the faith-departed
I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice
When I shout it out loud

Chorus:
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life

This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down
Tomorrow's getting harder make no mistake
Luck ain't even lucky
Got to make your own breaks

Chorus:
It's my life
And it's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive
'Cause it's my life

Better stand tall when they're calling you out
Don't bend, don't break, baby, don't back down

Chorus:
It's my life
And it's now or never
'Cause I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive

Chorus:
It's my life
And it's now or never
'Cause I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive
'Cause it's my life!
This romeo is bleeding
You can't see his blood
It's nothing but some feelings
That this old dog kicked up

It's been raining since you left me
Now I'm drowning in the flood
You see I've always been a fighter
But without you I give up

I can't sing a love song
Like the way it's meant to be
Well, I guess I'm not that good anymore
But baby, that's just me

And I will love you, baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always
I'll be there till the stars don't shine
Till the heavens burst and
The words don't rhyme
And I know when I die, you'll be on my mind
And I'll love you - Always

Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh, some that made us cry
One that made you have to say goodbye
What I'd give to run my fingers through your hair
To touch your lips, to hold you near
When you say your prayers try to understand
I've made mistakes, I'm just a man

When he holds you close, when he pulls you near
When he says the words you've been needing to hear
I'll wish I was him 'cause those words are mine
To say to you till the end of time

Yeah, I will love you baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always

If you told me to cry for you
I could
If you told me to die for you
I would
Take a look at my face
There's no price I won't pay
To say these words to you

Well, there ain't no luck
In these loaded dice
But baby if you give me just one more try
We can pack up our old dreams
And our old lives
We'll find a place where the sun still shines

And I will love you, baby - Always
And I'll be there forever and a day - Always
I'll be there till the stars don't shine
Till the heavens burst and
The words don't rhyme
And I know when I die, you'll be on my mind
And I'll love you - Always
Why, you wanna tell me how to live my life?
Who, are you to tell me if it's black or white?
Mama, can you hear me? Try to understand.
Is innocence the difference between a boy and a man.
My daddy lived the lie, it's just the price that he paid.
Sacrificed his life, just slavin' away.

Ohhh, if there's one thing I hang onto,
It gets me through the night.
I aint gonna do what I don't want to,
Im gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day

Take a look around you, nothing's what it seems
We're living in a broken home of hopes and dreams,
Let me be the first to shake a helping hand.
Everybody, brave enough to take a stand,
I knocked on every door, on every dead end street,
Looking for forgiveness,
and what's left to believe?

Ohhh, if there's one thing I hang onto,
It gets me through the night.
I aint gonna do what I don't want to,
Im gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day.

Guitar Solo

Ohhh, if there's one thing I hang onto,
It gets me through the night.
I aint gonna do what I don't want to,
Im gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, show the wind how to fly.
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day.
Have A Nice Day.

When The world keeps trying, to drag me down,
Ive gotta raise my hands, gonna stand my ground.
Well I say, Have A Nice Day.
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Hello again, it's you and me
Kinda always like it used to be
Sippin' wine, killing time
Trying to solve life's mysteries

How's your life, it's been a while
God it's good to see you smile
I see you reaching for your keys
Looking for a reason not to leave

If you don't know if you should stay
If you don't say what's on your mind
Baby just breathe
There's nowhere else tonight we should be

You wanna make a memory?

I dug up this old photograph
Look at all that hair we had.
It's bittersweet to hear you laugh
Your phone is ringing I don't wanna ask

If you go now, I'll understand
If you stay, hey, I've got a plan
We're gonna make a memory
You wanna steal a piece of time
You can sing the melody to me
And I can write a couple of lines

You wanna make a memory?

If you don't know if you should stay
And you don't say what's on your mind
Baby just breathe
There's nowhere else tonight we should be
We Should be

You wanna make a memory
You wanna steal a piece of time
You can sing the melody to me
And I can write a couple of lines

You wanna make a memory?
You wanna make a memory?

chůva k pohledání ke stažení

22. listopadu 2009 v 15:35 | lucik |  seriály
Další díly ke stažení:

česká přísloví

22. listopadu 2009 v 12:45 | lucik |  přísloví,chytřejší během 30...
Ať už máte zdraví jakékoli, do konce života vám nevydrží.

Bez peněz do hospody nelez.

Bez práce nejsou koláče.

Blázen dá víc než má.

Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem.

Bůh dal lidem pokrm, čert kuchaře.

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

Čím dále v les, tím více dřev.

Čím kdo zachází, tím také schází.

Čiň čertu dobře a peklem se ti odvděčí.

Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří.

Člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl.

Co máš na srdci, to máš na jazyku.

Schůzka na slepo

22. listopadu 2009 v 12:38 | lucik |  testy,vtipné texty
Jak se zbavit partnerky / partnera na schůzce na slepo...

1. Během večeře si nožem a vidličkou hlídejte svůj talíř a dívejte se tak, jako
že ubodáte k smrti každého (včetně vrchního), kdo se k vašemu talíři
přiblíží.

2. Posbírejte ze všech stolů slánky a začněte z nich stavět věž.

3. Vysmrkejte se své partnerce / svému partnerovi do rukávu. Dvakrát.

4. Dělejte ksichty na ostatní hosty a ušklíbejte se nad jejich reakcemi.

5. Opakujte každé třetí třetí slovo, které řeknete řeknete.

6. Pochlubte se, že jste byl na střední škole zvolen "Průšou roku".

7. Během jídla si čtěte knihu nebo noviny. Partnerku / partnera ignorujte.

8. Upřeně se dívejte partnerce / partnerovi na krk a skřípejte při tom zuby.

9. V pravidelných intervalech sebou několikrát škubněte. Když se za chvíli
zeptá, co to bylo, předstírejte, že nevíte, o čem mluví.

10. Každých pět minut povstaňte, roztáhněte ruce a dělejte zvuky jako letadlo.

11. Poručte si kyblík sádla.

12. Poproste o pastelky a začněte omalovávat ubrousky.

13. Hvízdejte, když kolem projde jiná žena. Zvláště působivé, pokud jste
sama žena.

14. Předneste seznam svých bývalých lásek. Improvizujte. Zařaďte tam i
domácí zvířata.

15. Když vaše partnerka / partner začne mluvit o sobě, vytáhněte foukací
harmoniku a začněte hrát nějaké blues.

16. Obětujte hranolky Nejvyššímu Božstvu, Blahoslavené Pomme de Terre.

17. Při objednávání se zeptejte, jestli podávají něco živého.

18. Bez zeptání začněte jíst z talíře své partnerky / partnera.

19. Slintejte. Přežvykujte s otevřenými ústy, mluvte s plnou pusou a prskejte
drobky.

20. Snězte vše do 30 vteřin od chvíle, kdy je to před vás položeno. Včetně
jídelního lístku.

21. Omluvte se, že si musíte odskočit. Běžte k číšníkovi a požádejte ho, aby
vás uvedl k jinému stolu a objednejte si jídlo. Když za vámi vaše partnerka
/ partner přijde, zeptejte se: "Co ti tak trvalo v té koupelně?"

22. Lidem u vedlejšího stolu přednášejte říkanky.

23. Choďte kolem okolních stolů a proste hosty, jestli by vám nedali ochutnat.

24. Proste úpěnlivě svoji partnerku / partnera, ať si na svou zadnici nechá
vytetovat vaše jméno. Vracejte se k tomuto tématu během jídla.

25. Během objednávání se partnerky / partnera zeptejte, kolik má u sebe
peněz.

26. Bez ptaní objednejte partnerce / partnerovi něco obzvláště hnusného.

27. Odmítejte komunikovat jinak, než pantomimicky.

28. Při vchodu do místnosti si řekněte o místo, které by bylo daleko od oken,
zády ke stěně a odkud by byl dobrý výhled na dveře.

29. Chovejte se nervózně. Při sebemenším zvuku zalezte pod stůl, případně
použijte svou partnerku / partnera jako živý terč.

30. Vyližte dosucha svůj talíř. Zeptejte se své partnerky / partnera, zda smíte
vylízat i její / jeho.

31. Stále si něco monotónně mumlejte. Velmi nahlas.

32. Nacpěte si do kapes všechny slánky, pepřenky, párátka, ubrousky,
příbory, umělé květiny, zkrátka vše, co není přišroubované.

33. Vydražte svou partnerku / partnera v dražbě. Za stříbrné příbory.

34. Vezměte si svůj talíř a zalezte si pod stůl.

35. Objednejte si jeden horký brambor. Když ho vrchní přinese, schovejte si
ho do kapsy, zavolejte si zase vrchního, a požadujte "brambor, který jste
si před půlhodinou objednali a ještě nedostali". Počkejte, až odejde a
vyndejte z kapsy svůj brambor. Až se vrchní vrátí, sledujte jeho obličej.

36. Poručte si býčí jazyk. Dělejte oplzlá srovnání nebo poznámky.

37. Během jídla se bavte o vyrážkách a nežidech.

38. Během jídla mluvte nějakou hatmatilkou.

39. Omluvte se, že si musíte odskočit. Až se vrátíte, položte na opěradlo židle
náhradní pár spodního prádla. Až se na vás vaše partnerka / partner
podívá, s klidným obličejem prohlašte: "Potřebovaly vyvětrat."

40. Vezměte si s sebou asi dvacet svící. Během jídla se zvedněte a umístěte je
do kruhu kolem stolu. Zpívejte při tom chorály.

41. Pokud to platí ona / on, objednejte si nejdražší jídlo na lístku. Vezměte si
jedno malinké sousto, zašklebte se a řekněte: "Miláčku, zase ses nechal(a)
napálit."

42. Nechte zabalit všechny kosti a řekněte, že je berete domů své staré,
senilní matce, protože je to levnější, než ji krmit.

43. Požadujte, aby vám vrchní všechno jídlo nařezal na malé kousíčky. Stejně
tak po něm chtějte, aby od každého ochutnal, jestli to není
otrávené.

44. Obviňte svou partnerku / partnera ze špionáže. Předstírejte, že máte na
těle mikrofon a že právě hovoříte s kontrarozvědkou. Používejte kódy.

45. Když mluvíte, používejte pouze infinitivů a prvních pádů.

46. Přineste si vlastní umělohmotný talíř s Mickey Mousem a plastikový příbor z
letadla.

47. Začněte po celé restauraci dělat průzkum, kdo má jakou barvu kalhotek.
Požádejte svou partnerku, aby se šla ptát hostů opačného
pohlaví.

48. Začněte pít polévku nosem. Předstírejte, že se začínáte topit.

49. Zapisujte si vše, co váš partner řekne. Položte na stůl diktafon.

50. Utečte!


recepty na cukroví 1

22. listopadu 2009 v 12:33 | lucik |  recepty
Košíčky z ledových kaštanů:

Ingredience:
Ořechová hmota: 100 ml mléka, 150 g mletých ořechů, 150 g práškového cukru
Čokoláda: 200 g ledových kaštanů (čokoláda), 100 g stoprocentního tuku, 1 lžíce práškového cukru, 1 lžíce kakaa
ořechy na ozdobu


Postup přípravy: Do vroucího mléka vsypeme ořechy a cukr a povaříme do zhoustnutí. Necháme vychladnout, potom z hmoty vytvarujeme malé kuličky. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, tuk, kakao a cukr. Do papírových košíčků nalejeme trochu čokolády, vložíme ořechovou kuličku a opět zalejeme čokoládou. Ozdobíme půlkou ořechu.

Banánky:

Ingredience:
500 g hladké mouky, 4 balíčky vanilkového pudinku, 370 g Hery, 200 g cukru pudru, 1 celé vejce, 2 žloutky, 1/2 balíčku prášku do pečiva

Postup přípravy: Smícháme těsto a na masovém strojku (dělá se i kokosové) na dýlku ukazováčku děláme banánky (nejširší zubatý-hřeben). Upečeme při 160-180 °C. Pak slepujeme marmeládou a půlku máčíme v čokoládě nebo jen čokoládou pocákáme.


Důlkové koláčky:

Ingredience:
210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 140 g másla, 1 žloutek
Na ozdobení: čokoláda a vlašské ořechy

Postup přípravy: Polovinu másla na mírném ohni rozpustíme a až začne vonět, stáhneme (nepřipálit!). Necháme vychladnout, mezitím utřeme zbytek másla s cukrem a žloutkem, vmícháme mouku a rozpuštěné máslo a zpracujeme. Z těsta tvoříme malé kuličky, doprostřed uděláme obráceným koncem vařečky důlek a upečeme do růžova (v troubě se kuličky roztečou na koláčky). Po vychladnutí kápneme do důlku trochu rozpuštěné čokolády a přilepíme půlku vlašského ořechu.

Kakaové slzičky:

Ingredience:
250 g hladké mouky, 1/2 prášku do pečiva, 80 g práškového cukru, 100 g mletých lískových oříšků, 1 lžička mleté kávy, 130 g másla, 2 žloutky, 1 lžíce mléka
Náplň: 100 g práškového cukru, 1 vanilkový cukr, 100 g másla, 50 g mletých lískových oříšků, 1 lžička mleté kávy
Poleva: 200 g čokolády, 50 g ztuženého tuku, 1/2 lžičky instantní kávy, celé oloupané lískové oříšky

Postup přípravy: Z mouky, prášku, cukru, oříšků, kávy, másla, žloutků a mléka vypracujeme těsto a dáme do chladu ztuhnout. Těsto vyválíme a formičkou vykrajujeme slzičky, které upečeme. Vyšleháme přísady na náplň a krémem spojujeme dvě a dvě slzičky. Z čokolády, tuku a kávy uděláme polevu, kterou slzičky polejeme a ozdobíme lískovým oříškem.


vtipné animace

22. listopadu 2009 v 11:54 | lucik |  hádanky,obrázky

Co říct, když vás předjedou a zastaví policajti ?

21. listopadu 2009 v 23:33 | lucik |  testy,vtipné texty
1. Abyste mi stačili, museli jste jet aspoň 200 km/hod. Slušný výkon!

2. Sorry, měl jsem vypadlý kabel od radarového detektoru.

3. Já jsem myslel, že policajti musí být v dobré fyzické kondici.

4. Píše se "strč si" dohromady nebo zvlášť?

5. Pane strážmistře, nepodržel byste mi ten prazdroj, než vyhrabu odněkud řidičák?

6. Víte, já jsem chtěl být taky policajt, ale pak jsem si raději udělal maturitu.

7. Fuj, fuj, poldo. Dneska nebude žádná zmrzlina!

8. Snažil jsem se stačit těm ostatním autům. Já vím, že tu žádná nejsou, právě
proto jsem spěchal, abych je dojel.

9. Ale do kufru se mi dívat nebudete, že ne?

10. V minulém díle seriálu "Poldové" - to kopali do zadku vás?

11. Vy vypadáte úplně stejně jako ten chlápek, co ho měla ta včerejší štětka
vyfoceného na nočním stolku.

12. Vsaďte se, že vám vezmu pistoli, ještě než mi vypíšete ten pokutový blok.

13. To je senzace! Ten včerejší policajt mi taky jenom domluvil.

14. To je ráže 9 mm? Před tímhle Magnum .44 se to může jít schovat!

15. Až ze mě budete chtít vymlátit tu duši, tak se při tom usmívejte, ať na tom
videu vypadáte hezky.

16. Je to pravda, že lidi chodí k policajtům, protože je u MacDonalda nechtěli,
že jsou moc blbí?

optické klamy

21. listopadu 2009 v 23:25 | lucik |  zajímavosti
Zdá se, že postavy vpravo jsou větší…… ale není tomu tak. Tuto představu vytváří zúžení čar na stěně.

Myslíte si, že vidíte spirálu,ale obrázek je tvořený z kružnic.
…Zdá se, že jsou obdélníky vybarveny jinými odstíny modré


.. ale není tomu tak,
Iluzi tvoří střídání černé a bílé barvy.
Co vidíte?


Odpadky nebo sedící pár?

Malý kuchyňský slovníček

21. listopadu 2009 v 22:42 | lucik |  testy,vtipné texty
Jazyk:
Druh masa, které se podává na stůl jen zřídka, protože viditelně překračuje
hranici mezi plátkem hovězího a kusem mrtvé krávy.

Jogurt:
Polotuhý mlékárenský výrobek z částečně odpařeného a zkvašeného mléka.
Jogurt je jednou ze tří potravin, které chutnaji přesně tak, jak napovídá
jejich nazev; další dve jsou guláš a olihen.

Kalorie:
Jednotka, v níž se měří délka vahami, po němž si průměrná osoba dopřeje další
porci určitého jídla.

Pánev:
Běžný nástroj na ničení vajec, palačinek a různých druhů zeleniny. Zbytky
potravin se z ní dají odstranit zředěnou kyselinou sírovou.

Předehřívání:
Zapnuti trouby před vlastním pečením. Slouží k tomu, abychom si mohli popálit
prsty i při vkladani jídla do trouby, a ne jenom při jeho vyjímání.

Recept:
Podrobný návod popisujici krok za krokem, jak zpracovat suroviny, které jsme
zapomněli koupit, v zařízeních, která nevlastníme, na jídlo, které nikdy
neochutnáte.

Trouba:
Kompaktní spalovací zařízení, jimž se zbavujeme větších kusů masa nebo
drůbeže.

Trouba mikrovlnná:
Kuchyňské zařízení kosmické eéy, které na principu radaru vyhledává a okamžitě
ničí potraviny do něj umístěné.

happy tree friend

21. listopadu 2009 v 22:36 | lucik |  Happy tree friends

moje diplomky 1

21. listopadu 2009 v 21:34 | lucik |  moje diplomky

přerostlé kočičky

21. listopadu 2009 v 18:44 | lucik |  zvířátka

Kellan Lutz-Emmet Cullen

21. listopadu 2009 v 15:50 | lucik |  Twilight Sága
Kellan Lutz

povolání:herec

datum narození:15.3.1985

znamení:ryby

místo narození:Severní Dakota,USA

Životopis:
Kellan pochází z Severní Dakoty. V roce 2003 se přestěhoval za svým otcem. Chtěl se věnovat herectví a také si užívat na pláži. Kellanovi přátelé o něm říkají,že je to bavič a smíšek.

Mluví plyně španělsky. Má rád Extreme Skateboarding & Tricks, souboje ve své váhové kategorii,basebal,basketball, lacrosse, plavání, tenis, badminton, lyžování, snowboarding, tanec, kreslení a je také dobrý zpěvák.

Už ve svém dětství začal rozvíjet své talenty.

Známe ho například z filmů jako jsou : stick it, Accepted, Summerland, 6 feet under a mnoha dalších seriálech. V současné době je v Americe uvedena premiéra jeho nového filmu Prom night a v na konci roku 2008, 12.12., vychází romantická sága o lásce mezi upírem a prostou dívkou Twiligh podle bestselleru spisovatelky Stephenie Meyer. Ve kterém si Kellan zahraje upíra Emmetta Cullena. Zahrál si také v klipu With Love od Hillary Duff. Také se oběvil v Kalifornském létu.Hrál tam kamaráda Jesseho McCartneyho.

Kellan Lutz má 6 bratrů a 1 sestru. Narodil se v Dickinsonu, Severní Dakotě. Když mu bylo 13 nebo 14, začal s modelingem. Po absolvování vysoké školy se přestěhoval do Kalifornie. Tam se zúčastnil Chapman University pro chemické inženýrství, ale herecká kariéra byla pro něj zajímavější.

Filmografie:
 • 2010 - A Nightmare on Elm Street ... Dean
 • 2010 - The Twilight Saga: Eclipse (Zatmění) ... Emmett Cullen
 • 2009 - The Twilight Saga: New Moon (Nový měsíc) ... Emmett Cullen
 • 2009 - Warrior ... Conor Sullivan
 • 2009 - Ztracený ostrov ... Jake
 • 2008 - 90210 (TV seriál) ... George Evans
 • 2008 - Deep Winter ... Mark Rider
 • 2008 - Generation Kill (TV seriál) ... Cpl Jason Lilley
 • 2008 - Prom Night ... Rick Leland
 • 2008 - Twilight (Stmívání) ... Emmett Cullen
 • 2007 - Ghosts of Goldfield ... Chad
 • 2006 - Bezva vejška ... Dwayne
 • 2006 - Hrdinové (V seriál) ... Andy
 • 2006 - Rebelka ... Frank
 • 2005 - The Comeback (TV seriál) ... Chris MacNess
 • 2004 - Kalifornské léto (TV seriál) ... Fordie
 • 2004 - Kriminálka New York (TV seriál)
 • 2001 - Odpočívej v pokoji (TV seriál)
 • 2000 - Kriminálka Las Vegas (TV seriál)
 • 1987 - Báječní a bohatí (TV seriál)
Emmett Cullen:
Celé jméno: Emmett McCarty Cullen
Stav: upír
Datum narození: 1915
Datum přeměny na upíra: 1935 - dva roky po Rosalii - bylo mu 20.
Původně pochází z: Tennessee
Barva vlasů: Tmavá
Barva očí: upírská zlatá/černá
Výška: 195,5 cm
Fyzická popis: Velký, svalnatý, hmotnosti jako vzpěrač, kudrnaté vlasy
Výjimečné nadání: Síla
Povolání: V současné době zapsaný na Střední škole ve Forks
Rodinní příslušníci: Oženěn za Rosalii
Příčina přeměny: Carlisle Cullen
Záliby: soutěžení jakéhokoli druhu
Auto: červený džíp Wrangler

osobní historie:
V roce 1935 Emmett byl na lovu v horách Tennessee, když byl napaden medvědem. Byl velmi blízko smrti, ale Rosalieho našla a odnesla ho ke Carlisleovi, aby ho zachránila. Emmett popisuje tu událost jako zachránění andělem, který ho potom odnesl k Bohu. Jakmile se bolest vytratila, Rosalie a Carlisle mu vysvětlili situaci, a k jejich překvapení, celá upírská záležitost ho nezneklidnila. Jeho vlastními slovy:" Ale pokud Carlisle a Rosalie, můj anděl, byli upíři, jak hrozné by to mohlo být?" Zpočátku měl problémy s pravidly a při několika příležitostech ochutnal lidskou krev.
Oženil se s Rosalie, a oženil se s ní několikrát pro efekt. Emmett udělá cokoliv, aby učinil Rosalii šťastnou, a jelikož Rosalie má ráda šťastnou pozornost a chystá se předvádět, mají svatbu za každé uplynutí několika let. Častokrát on a Rosalie žijí odděleně od ostatních jako novomanželský pár.

Tapety:různé animace

21. listopadu 2009 v 15:12 | lucik |  hádanky,obrázky