Květen 2010

Jak vzniklo slovo (etymologie)

26. května 2010 v 19:01 | lucik |  zajímavosti
Gay
Hovorové označení homosexuálů bylo hojně užíváno v hnutí za zrovnoprávnění v šedesátých letech minulého století. Tehdy se vykládalo jako zkratka "Good As You", které znamená "Dobrý jako ty". Ve skutečnosti je jeho význam mnohem starší a objevuje se již před rokem 1920. Pochází pravděpodobně ze slova "geycat" nebo "gaycat", což byli mladí trampové, kteří se vyskytovali ve společnosti starších trampů a zálesáků, mezi nimiž byli častější homosexuální vztahy.

Martini
Oblíbený alkoholický nápoj, který je směsí ginu a vermutu. Jeho jméno pochází od italských vinařů Martiniho a Rossiho, kteří vyráběli kvalitní vermut. Nápoj se objevuje od devadesátých let 19. století.

Mayday
Známý výraz námořníků a pilotů, kteří se dostaly do problémů. Jde o fonetický přepis francouzského slova "m'aider", které znamená "pomoz mi". Roku 1927 bylo zakotveno ve radiotelegrafické smlouvě International Radio Telegraph Convention.

Poker
Význam této karetní hry není zcela přesně znám. Pochází nejspíš z němčiny a slova "pochen", což znamená podvádět nebo blafovat. Také zde existuje hra podobná pokru zvaná "Poch".

Bílá paní

26. května 2010 v 19:01 | lucik |  tajemné příběhy
Bílá paní je v pověstech, případně i pohádkách nadpřirozená bytost oblečená v bílém a zjevující se na hradech či zámcích jakožto duch nějaké zemřelé ženy. V Čechách je bílá paní obvykle zobrazována jako tajuplná dáma, často s vysokým kloboukem kuželovitého tvaru, zvaným hennin. Nejznámější pověst je o rožmberské bílé paní, která je ztotožňována s duchem Perchty z Rožmberka.

Původ pověsti:
Pověst o bílé paní se do českých zemí dostala přes Německo a je zřejmě odvozena od vyprávění o hornofranské hraběnce Kunigunde Orlamunde. Hraběnka Kunnigunde prý žila na zámku Plassenburg v Horních Francích jako žena hraběte z Orlamünde, který roku 1228 zemřel. Zanechal po sobě vdovu a dva chlapce. Plassenburský zámek a jeho panství zakoupil po smrti hraběte Bedřich von Hohenzollern, purkrabí z Norimberka. Podle pověsti se ovdovělá hraběnka do Bedřicha vášnivě zamilovala. Z jakéhosi důvodu však lásce nepřáli Bedřichovi rodiče. Při hraběnčině naléhání na manželství jí prý Bedřich odvětil, že by si ji rád vzal, kdyby nebylo dvou párů očí. Myslel tím své nepřející rodiče. Hraběnka si ale jeho slova špatně vyložila a domnívala se, že Bedřichovi vadí její dva synové z předchozího manželství. Zamilovaná hraběnka tedy své dva synáčky zabila. Následoval soud, hraběnka byla odsouzena k trestu smrti. Ale nenalezla klidu a musí bloudit jako neklidný duch po všech rodových zámcích pánů z Hohenzollern. Její zjevení vždy oznamují nějakou katastrofu nebo nedobrou zprávu. Jihočeský rod Rožmberků, na jehož panstvích je pověst o bílé paní také rozšířená, je od 16.století dynasticky spjat s rodem Hohenzollernů (svatba Vilémaz Rožmberka s Žofií r. 1561, sňatek Joachima Oldřicha z Jindřichova Hradce s Marií Maximiliánou, rovněž z rodu Hohenzollern). Právě tyto svazky jsou zřejmě příčinou rozšíření pověsti o bílé paní na jihočeských zámcích.
Podobné legendy jsou ovšem rozšířeny po celé Evropě. Vyprávění o ochranných zjeveních různých významných rodů jsou zřejmě velmi stará, písemně jsou zaznamenána už ve 1ě.století. Bytostí podobnou bílé paní je například francouzská víla meluzína, pramáť rodu Lusignanů, zjevující se majiteli hradu Lusignan tři dny před jeho smrtí. Smrt příslušníka šlechtického rodu zvěstuje svým naříkavým hlasem také bánší, víla z irských pověstí, která se zjevuje v podobě bledého ducha.
V českých zemích byla pověst o bílé paní poprvé zaznamenána v r. 1577.

Talisman lásky

23. května 2010 v 21:12 | lucik |  magie a kouzla
Potřeby: 1 velký citron nebo pomeranč, 2 lžíce mleté skořice, 2 lžíce koriandru 2 lžíce zázvoru, 1 lžíce mletého fialkového kořene, celý hřebíček, 6 růžových svíček, olej na lásku, růžový provázek
Postup: Pokud toužíte upoutat muže, použijte pomeranč. Pokud ženu citron. Vyberte ovoce co není poškozeno. Bylinky rozmělněte. Vložte je do malé mističky, smíchejte a posilte svou potřebu lásky. Držte citron(pomeranč) a představujte si sebe sam/a ve v milostném vztahu. Pod citron nebo pomeranč dejte talíř, misku, abyste odchytili odkapávající šťávu.
Hřebíčky zapíchávejte do ovoce, jeden vedle druhého, pokračujte, dokud na povrchu citronu nebo pomeranče nevytvarujete přibližný tvar srdce. Za stálé vizualizace přidávejte hřebíček, dokud jím pomeranč nebude pokrytý celý.Až je ovoce pokryto hřebíčkem vyválejte ho v bylinkách, dokud nebude úplně pokryto milostými bylinkami. Nechte ovoce v míse 1 až 2 týdny, každý den s ovocem poválejte.
Po několika týdnech ovoce vyjměte, posilte svou magickou představu a umístěte jej na oltář. 6 růžových svíček pomažte olejem lásky. Svíčky dejte do kruhu kolem ovoce. Zapalte a nechte 9 minut hořet, zatímco si sebe představujtete v milostném vztahu. Pak ovažte ovoce růžovou nití, provázkem nebo přízí a zavěste na viditelné místo a párktrát za den k němu přičichněte. Svíčky musí dohořet, ovoce vykoná svou práci.

Co dělají největší predátoři planety v hlubinách?

23. května 2010 v 21:12 | lucik |  zvířátka
Obrovští kytovci vorvani se jako správní savci se musí zdržovat blízko hladiny, aby mohli dýchat vzdušný kyslík. Čas od času se však ponoří do obrovských hloubek, kde loví svou nejoblíbenější potravu, obrovské hlavonožce. Vědci z amerického Oregonu je nedávno sledovali pomocí moderní techniky a zjistili nečekané podrobnosti o jejich loveckých postupech.
Vorvani jsou neuvěřitelně nenasytná zvířata. Denně sice spořádají "jen" zhruba 3% toho, co sami váží. Při jejich běžné hmotnosti okolo 100 tun se však jedná o dosti vysoké číslo. Aby svou potřebu hladu ukojili, obracejí se do mořských hlubin, kde lze nalézt živočichy, kteří by jim velikostně vyhovovali. Jejich ponory míří většinou do hloubky okolo 400 metrů a trvají okolo 40 minut, výjimečné však nejsou ani sestupy do více než kilometrových hloubek. Vorvani žijí většinou ve skupinkách, které jsou tvořeny buď samicemi s mláďaty, nebo mladými dospívajícími samci. Na lov se proto do velkých hloubek vydávají také společně, potápějí se dokonce bok po boku. I když se vědcům již několikrát podařilo jejich potápění nafilmovat, o tom, jak přesně vypadají jejich souboje s hlavonožci v hlubinách, však doposud pouze spekulovali. Oceánologové z Hatfieldova centra mořských nauk při Oregonské státní univerzitě v Newportu v americkém Oregonu se proto rozhodli sledovat velryby pomocí GPS vysílaček, které monitorují jejich přesnou pozici v prostoru i v čase. Z dat, která nashromáždili, pak odvodili zajímavý obraz jejich lovecké techniky. Prvním, čeho si všimli bylo, že některá zvířata se potápěla hlouběji, než ostatní. Vědci usuzují, že úkolem těchto "hloubkařů" je bránit hejnu hlavonožců, aby se ponořilo do hůře přístupných oblastí. Zajímavé bylo, že při každém ponoru se stejná zvířata chovala různě. Někdy sestupovala do větších hloubek, jindy jakoby si vybírala "oddechový čas". I přes to, že jsou vorvani k potápění dobře přizpůsobení, jim totiž nedělá úplně dobře a stojí je hodně sil. Zvířata si tedy podle všeho dobře pamatují, jak se kdo choval v průběhu předcházejících lovů a spravedlivě se střídají.

Film od A do Ž

21. května 2010 v 21:03 | lucik |  Abeceda
Ateliér filmový - prostor, kde se ve filmových dekoracích pro vytvoření autenticity zkoušejí a natáčejí jednotlivé scény. První filmový ateliér (tzv. Černou Máry) navrhl v roce 1892 v USA William Dickson. Celé studio se pomocí převodů natáčelo po kruhové kolejnici kolem svislé osy malým jevištěm směrem ke slunci.
Barrandov - "český Hollywood". Na vyvýšeném pahorku nad Vltavou, asi 7 km jižně od centra Prahy, vzniklo v letech 1931 - 1932 století filmové město. Na celkové ploše 600 000 m2 byly moderní filmové ateliéry (největší 2000 m2), triková hala, laboratoře, střižny, šatny, maskérny, sklady, později i dabingové studio… Původně zde vládl AB- Film, za německé okupace Pragfilm, po válce Filmové studio Barrandov, později Barrandov Studio.
Crazy - komedie - bláznivá veselohra, v zásadě společenský veselý příběh z reálného prostředí i s reálnou zápletkou. Normální lidé se však dostávají v průběhu děje do situace, která je vyvádí z běžných kolejí, až se to jeví jako něco nenormálního. 
Čas filmový - časový úsek, ve kterém proběhne děj filmu. Většinou se nekryje s časem reálným, ve kterém by se odehrál příběh ve skutečnosti. Proto film využívá časových zkratek, tzv. skoků, retrospektiv. 
Dějiny zachycení pohybu
Jako první zaznamenal na fotografiích pohyb lidí i zvířat britský fotograf Eadweard Muybridge v letech 1877 - 1878. Použil k tomu soustavu 12 (později 24) fotoaparátů (nejprve zachytil ve 4 fázích cválajícího koně).
První přístroj na pohyblivé obrázky předváděl roku 1893 v Chicagu Thomas A. Edison. V kinetoskopu divák viděl kukátkem černobílý film na kotouči. Délka představení byla pouhých 90 sekund.
Vůbec první film na světě natočil a promítal kamerou vlastní výroby (patentovanou v Anglii roku 1888) Francouz Louis Aimée Augustin Le Prince. Přesto filmoví historici za počátek filmové éry určili až první veřejné promítání bratrů Lumiérových. Jejich kinematograf spojoval do jednoho přístroje natáčecí kameru i projektor.
Efekt filmový - zásah, kterým se dosahuje určitého plánovaného výrazu filmového obrazu a zvuku, což má zvýšit působení filmu na diváka. Efekty mohou být zvukové, světelné, trikové, barevné, pyrotechnické (mlha, kouř, oheň, výbuch)… 
Fundus - přenosný inventář filmového studia: dekorace, kostýmy, různé rekvizity a jiné potřeby, ze kterých se rychle vytvoří potřebná scéna. 
Gradace obrazu - označení rozsahu tónů filmového obrazu od černých až po bílé body. Výjimkou není až 100 tónů šedi. Gradace byla zásadní pro černobílé filmy. Technicky závisí na kvalitě filmového materiálu (vysoce citlivý materiál má nízkou gradaci), osvětlení, rozsahu jasů na předmětu, prostředí snímání voda, sníh, déšť, kouř aj.
Herectví filmové - samostatný obor hereckého umění, v mnoha směrech odlišný od divadelního. Základním rozdílem je, že herec na jevišti je v přímém kontaktu s diváky, zatímco na filmovém plátně se k němu dostává zprostředkovaně - jako "hercův stín". 
Chronologie vývojových etap filmu
První klasický film natočil v Hollywoodu roku 1910  D.W. Griffith pod titulem "Ve staré Kalifornii".
Zvuk (nikoli mluvu) jako první využil německý film "Der Brandstifer" ("Žhář") z roku 1922.
Poprvé filmové dílo promluvilo v roce 1927 v hollywoodskému snímku "Jazzový zpěvák" a historicky první slova byla: "Ještě jste nic neslyšeli!"
Barevný celovečerní film "Jarmark marnosti" zahájil novou éru roku 1935.
Primát v kresleném filmovém dílu má Francouz Emile Cohl, který v letech 1908 - 1918 natočil přes 200 krátkých animovaných filmů.
Kreslenému výtvoru poprvé dodal zvuk Walt Disney roku 1928 ve filmu "Mickey.kormidelníkem".
IMAX - nejmodernější filmová technologie, která umožňuje projekci dvojrozměrných i trojrozměrných velkoformátových filmů. Nyní je v 35 zemích na 250 kin IMAX - v ČR (Praha) působí od roku 2003. Díky 3D efektu, kdy divák přes speciální brýle vnímá obraz trojrozměrně, si odnáší nádherné zážitky,  zejména z přírodovědných snímků.
Jeřáb kamerový - mechanické pojízdné zařízení, které umožňuje všestranné pohyby filmové kamery při natáčení filmových záběrů z nadhledu.
Kamera filmová-(obrazová, kinematografická) - základní přístroj ve filmové výrobě. Principem činnosti klasické kamery je to, že rychlosti 24 snímků za vteřinu postupně zaznamenává na obrazová políčka filmu pohyb v natáčeném záběru (snímání jeho jednotlivých fází). Optická část vytváří obraz na filmovém políčku a umožňuje jeho úpravu (zaostřování) a kontrolu (hledák). Část mechanická (nebo elektromechanická) zajišťuje posuv filmového pásu a umožňuje jeho expozici.
Dnes se hojně používá pomocný videozáznam. Nejen u nejmodernější technologie 3D se osvědčují kamery digitální, které umožňují okamžité prohlížení natočených záběrů.
Laboratoř filmová - podnik zpracovávající kinematografické filmy a zhotovující filmové kopie. Podle převažující pracovní náplně existuje laboratoř denních prací (často tvořící jeden celek s filmovým studiem) a samostatná laboratoř distribučních kopií.
Maska herecká - souhrn pomůcek a úprav hercova zevnějšku, zejména obličeje, rukou a vlasových partií pomocí různých doplňků a líčidel. Návrh masky definitivně schvaluje režisér za spoluúčasti  kameramana a výtvarníka kostýmů (popř. i herce).
Natáčení filmu - souhrn činností spojených s příjmem a záznamem obrazové i zvukové složky filmového díla. Zahrnuje herecké akce odehrávající se v ateliéru (interiér) či exteriéru (vnější prostředí), osvětlení svítidly a snímané filmovou kamerou.
Oscar - nejprestižnější světové filmové ocenění. Pojmenování vzniklo podle toho, že knihovník Americké filmové akademie, která tyto ceny uděluje, viděl roku 1931 hlavní cenu a udiveně zvolal: "Vypadá přesně jako můj strýček Oskar". Pojmenování sošce už zůstalo.
Promítání (projekce) - odvozeno od latinského slovního základu proicere=vrhat dopředu a promittere = pouštět vpřed. Projektor pomocí světelného paprsku vrhá na projekční plátno obraz z filmového pásu.
Režisér - tvůrčí pracovník pověřený vytvořením filmového díla. Režijní práce zahrnuje tři hlavní etapy: přípravu (včetně spolupráce na scénáři, sestavení výrobního štábu, výběr herců), vlastní natáčení a dokončovací práce (čistý sestřih, ozvučení apod.)
Scénář filmový literární - konečná fáze autorovy práce na filmu. Zaznamenává v definitivní formě vše, co lze ve filmu vnímat opticky i akusticky. Známe také jiné druhy scénářů - hlavní je režijní (technický), opatřený technicko-inscenačními poznámkami (technika snímání, počet záběrů ze kterých se složí jeden obraz i celý film aj.). Tradiční režijní scénář (kniha) má na levé straně každé strany zapsáno, co má divák v kině vidět, na pravé co má slyšet (vedle dialogů i zvuky, nástin hudby atd.).
Štáb výrobní - skupina tvůrčích, organizačních i technických pracovníků, kteří podle scénáře tvoří filmové dílo. Nejdůležitějšími osobami jsou režisér a vedoucí výrobního štábu, záleží však i na umění kameramana, architekta, maskéra, mistra zvuku, hudebního skladatele, posléze i střihače. Na vše bedlivě dohlíží producent, jenž výrobu financuje.
Trik filmový - speciální způsob kinematografického snímání nebo laboratorního zpracování. Může se využít i kombinace obou postupů. Cílem je vytvořit filmový obraz, který by byl při běžném způsobu natáčení finančně příliš nákladný , technicky obtížný či vůbec neuskutečnitelný. Vše začalo tzv. stop-trikem (přerušované natáčení), kdy se při dočasném zastavení kamery provede například záměna osob ve stejném prostředí. Moderní počítačová technika dokáže přímo trikové zázraky.
Úspěšná tvorba - pokud bereme v úvahu inflaci, byl obchodně nejúspěšnějším filmem "Jih proti Severu" (1939). Následují "Titanic" a "Harry Porter" (2001).
Vedoucí výroby - přímý spolupracovník režiséra. Řídí samostatně výrobní štáb a organizuje výrobu filmu.
Western
(v překladu "západní příběh") - jedna z nejklasičtějších forem mezi žánry hraného filmu. Čerpá z pestrých dějin osídlování amerického Dalekého (Divokého) západu ve 2. třetině 19. století.
Zvuk synchronní - typ záznamu zvuku, při kterém se záznam a příjem zvuku provádějí současně se snímáním obrazu. (Protipólem je dodatečný synchron.)
Žárovka halogenová - plněná plynem s příměsí halových prvků. Ve srovnání s obyčejnou žárovkou má nejen menší velikost baňky, ale asi 2,5 větší účinnost. Používá se téměř ve všech moderních kinematografických svítidlech i amatérských projektorech.

Několik tipů a triků pro uživatele lednice

21. května 2010 v 21:02 | lucik |  testy,vtipné texty
1. Potraviny s dlouho prošlou záruční lhůtou nech v lednici ještě trochu déle, třeba se vzpamatují.
  
   2. Sýr s plísní je jistě dobrá věc - zkus stejnou fintu i se salámem.
  
   3. Zkus okusit také z toho, co sis nezakoupil a nepřinesl - z cizího krev neteče.
  
   4. Vyteče-li ti do lednice hořčice, vytři ji chlebem a sněz - je to škoda ji tam nechat hnít.
  
   5. Plíseň v lednici je jev takřka obvyklý. Najdeš-li ale v lednici hřiba, můžeš si udělat večeři. Nález je ale poté nutno ohlásit na nejbližší mykologické stanici - Praha, Horní Počernice. !POZOR! V lednici se také vyskytují prudce jedovaté houby. Pro jejich seznam si můžeš zajít k nejbližšímu psychiatrovi (odborník přes houby).
  
   6. Zkus někdy nechat lednici přes noc otevřenou, třeba se ten smrad vevnitř vyvětrá.
  
   7. Lednice je ovšem to naprosto nejlepší místo na skladování prázdných lahví.
  
   8. Je-li ti špatně od žaludku, strč hlavu do dvířek lednice a zhluboka se nadýchni. Sice se už neuzdravíš, ale už se nebudeš trápit.
  
   9. Kupuj si každý den novou hořčici a užívej přepychu.
  
   10. Zavírat živá zvířata do lednice jest nepřípustné!
  

hra Jewels of Sinai ke stažení

21. května 2010 v 21:02 | lucik |  Hry a Filmy
n
a tady máte odkaz ke stažení:zde

Nejkrásnější stanice metra na světě: zlato, neandrtálci i komunisté

19. května 2010 v 19:28 | lucik |  zajímavosti
Stockholm Tunnelbana (Švédsko)
Stanice metra jsou většinou postavené v čistém a moderním stylu, aby si lidé pokud možno ani neuvědomili, že vlastně cestují tunely vykopanými desítky metrů pod zemí. Ve Stockholmu zvolili opačnou strategii - některé stanice zde vysekali do tvrdé skály a pak už je ponechali v jeskynním stylu. Atmosféru dokreslují jeskynní malby.

Metro Stockholm

Mnichov U-Bahn (Německo)
Mnichovský veřejný transportní systém je úžasná kombinace podzemní dráhy U-Bahn, příměstských vlaků S-Bahn a tramvají Strassenbahn - spojuje dokonale všechny části města. Metro bylo otevřeno roku 1972 a od té doby oslňuje čistými, barevnými a prostornými stanicemi. Starší stanice jsou spíše minimalistické, zato ty modernější působí jako důstojní zástupci třetího tisíciletí.

Metro Mnichov
Šanghai Bund (Čína)
V Šanghaji najdete jednu z nejexotičtějších podzemních drah. Stanice East Nanjin a Pudong spojuje 647 metrů dlouhý tunel ležící pod řekou Huangpu. Stroboskopicky blikající světla vytvářejí při rychlé jízdě fantaskně působící obrazce - zážitek je to vskutku ojedinělý.

Metro Šanghaj

Moskva, stanice Komsomolská (Rusko)
Stanice Komsomolská v moskevském metru je jednou z nejslavnějších zastávek metra na světě. Stala se jednou z ikon Moskvy - je bránou do hlavního města ruské říše a tomu odpovídá i její blyštivá výzdoba. Byly otevřena 30. ledna 1952 a od té doby je nejen tranzitním uzlem, ale i oblíbeným cílem turistů.

Metro Komsomolská

Frankfurt Bockenheimer Warte (Německo)
Ve Frankfurtu mají stanici, která není zase tak zajímavá zevnitř, jako zvenku. Navrhl ji polský architekt Zbigniew Peter Pininski a při návrhu se inspiroval surrealistickými kresbami René Magritta. Zastávka vypadá jako vagon metra, který prorazil z podzemních tunelů nahoru, na chodník. Uklidňující to příliš není, ale originální určitě.

Metro Frankfurt

Bilbao Metro (Španělsko)
Metro ve Španělském Bilbau se může pochlubit elegancí, jednoduchostí a také slavným autorem. Navrhl ho sir Norman Foster, architekt berlínského Reichstagu a největšího letiště světa v Hong Kongu. Stanice bilbaoského metra jsou úžasně světlé, estetické a zcela jedinečné. Obyvatelé katalánského městečka metru říkají "el Fosterito".

Metro Bilbao
New York City, stanice Hall (USA)
Stanice newyorkského metra jsou sice špinavé a trošku zanedbané, ale přesto (nebo možná právě proto) mají jedinečnou industriální atmosféru. Nejslavnější stanicí je zastávka City Hall z roku 1945.

Metro New York

Chicago O´Hare (USA)
Stanice O´Hare byla postavena roku 1984. Od ostatních stanic světových "podzemek" se liší především tím, že má zahnuté stěny vyrobené ze skleněných kostek, které jsou zezadu nasvícené různobarevnými reflektory.

Metro Chicago
Dubaj Metro (SAE)
To by ani nebyla Dubaj, kdyby zde neměli zcela luxusní metro. Kombinuje dědictví minulosti a moderní design. Je navržené ve tvaru mořské mušle, které se často nacházejí ve vodách kolem Dubaje. Interiér pak spojuje čtyři elementy - oheň, vodu, vzduch a zemi. Metro je plně orientálních prvků, jako jsou věžičky, arkýře a brány.

Metro Dubaj
Pchyjongjang (Severní Korea)
Do tohoto metra se jen tak někdo ze zahraničí nepodívá. Přestože je Severní Korea velice chudá země, metro zde mají nádherné. Vysoké stropy působí spíše jako rozlehlé haly nějakého muzea. Obrazy ve stylu socialistického realismu zdobí stěny zastávek, takže cestující vždy ví, že by měli pracovat i cestovat ještě usilovněji než doposud…

Metro Pchjongjang

Masožravý papoušek - požírač ovcí

17. května 2010 v 19:28 | lucik |  zvířátka
a
Představte si, že byste měli doma papouška, kterého byste museli krmit masem.
Že je to nesmysl? Samozřejmě, většina papoušků se živí rostlinnou stravou, žere různá semena, ovoce, někteří dokonce olizují nektar květů. Ale jak známo, výjimky potvrzují pravidlo.
Na opačné straně zeměkoule, na Jižním ostrově Nového Zélandu, žije endemický papoušek, který má zobák zahnutý a ostrý jako dýka.
Původně ovšem papouškovi nesloužil k trhání masa, ale k vyrývání rostlinných hlíz a oddenků z půdy. Jenže tento papoušek žije ve vysokohorských oblastech Jižních Alp, až nad hranicí lesa.
Na jaře, v létě a ještě i na podzim mu vysokohorská příroda nabízí dostatek rotlinné stravy, ale v zimě trpí hladem. A tak se tento jediný vysokohorský papoušek světa přeorientoval na neobvyklou stravu: začal vyhledávat mršiny a živit se jejich masem.
Drzý papoušek obhlíží případnou oběť

Kea vs. farmáři
Jako havran velký, olivově zelený papoušek s nápadně červenou spodní stranou křídel a prodlouženou horní částí zobáku, se jmenuje nestor kea (Nestor notabilis) a na rozdíl od mnoha jiných papoušků, které ohrozil nelegální odchyt a obchod s nimi, se v soukromých chovech příliš nerozšířil.
Zdálo by se tedy, že není důvod, proč by se měl ocitnout na listině ohrožených zvířat. Ale to platilo jen do příchodu farmářů, kteří vyhnali na horské louky svá stáda ovcí. Papoušci zpočátku jen oštipovali maso ze spodní strany stažených ovčích kůží, ale brzy se naučili sedat ovcím na hřbety a ostrým zobákem jim vytrhávat kusy masa z těla.
To farmáře samozřejmě rozlítilo a začali papoušky pronásledovat. Stříleli je až do roku 1986, kdy novozélandská vláda zakázala jejich odstřel a přesvědčila farmáře, aby chránili hřbety svých ovcí speciální pokrývkou, kterou papouščí zobák neroztrhne.
Turistická atrakce
Papoušci kea si brzy zvykli na to, že je lidé nepronásledují, právě naopak, že v jejich blízkosti bývá často snadno dostupný zdroj potravy. Turisté a horolezci přijíždějící do nejvyšších partií hor se s nimi setkávají denně - papoušci jim "lustrují" batohy, neváhají dokonce ani probírat zaparkovaná auta. A když na nich - či v nich - nenajdou nic dobrého k žrádlu, tak alespoň uštípnou zrcátko nebo stěrače. Ale dnes se na ně nikdo nezlobí, ostatně, mnozí turisté přijíždějí do hor právě kvůli nim.
Zápasící papoušci nestor kea


Pravda nebo lež??

17. května 2010 v 19:26 | lucik |  zajímavosti
1. ...se gumoví medvídci zvětší, když je namočíš do vody?
ANO Sladcí barevní gumoví medvídci ve vodě pěkně nabobtnají. Když je ponoříš na 24 hodin do hrníčku s vodou, rázem z nich budou rosolovití medvědi o velikosti až pět centimetrů. Pak už si na nich ale moc nepochutnáš - rozhodně je nedoporučuji jíst, fuj!
2. ...po zubní pastě zmizí beďar?
NEKdyž si dáš na svůj beďárek přes noc zubní pastu, rozhodně nic nezkazíš. Tvůj pupínek se vysuší, zmenší, ale určitě po zubní pastě úplně nezmizí. Proto na akné vždycky používej speciální kosmetické přípravky.
3. ...u kluků se podle nosu pozná velikost penisu?
NE Tak tohle je absolutní blbost a tvrdí to hlavně ti kluci, kteří mají velký nos a chtějí být zajímaví! Jenže na tohle jim už nikdo neskočí:-)
4. ...maso se rozpouští v cole?
NE I když to už zkoušelo hodně lidí, je to nesmysl. Cola nedokáže rozpustit ani malý kousek masa! Jinak by takle sladká tekutina napadla i náš žaludek.
5. ...kondom se dá neplnit 15 litry vody?
ANO Roztažitelnost kondomů je opravdu veliká a výrobci ji pravidelně zkoušejí. Některé kondomy neprasknou ani při objemu 20 litrů. Takže až uslyšíš od kluka, že kondom je malý...Víš, že to není pravda:-)
6. ...když budeš z legrace šilhat a lekneš se tak při tom, oči už t tak zůstanou?
NE Tisíce očních lékařů se už touhle fámou zabývalo. A výsledek? Nenašli jediný případ, kdy se to stalo!
7. ...někteří lidé váží víc, protože mají těžké kosti?
NE Někteří jedinci se na to rádi vymlouvají, ale kostra každého dospělého člověka váží maximálně 10 kg. Jenom opravdu silný a velký chlpík může mít svoje kosti zhruba o tři kila těžší.
8. ...spolknutá žvýkačka zůstane v žaludku sedm let?
NE I když žaludek spolknutou žvýkačku nestráví, poradí si s ní i jinak a bez problémů ji vyloučí ven. Sedm let ti žvejka v žádném případě nezůstane.
9. ...boty s podpatky jsou škodlivé pro nohy?
ANO I NE Obout si občas boty s tří až čtyšcentimetrovým podpatkem ti rozhodně neuškodí, naopak - trénuješ tím lýtkové svaly a posiluješ šlachy. Deseticentimetrové jehly bychom ale každý den nosit neměly, protože si tím můžeme přivodit dlouhotrvající bolesti zad.
10. ...bílé slepice snášejí bílá vejce a hnědé slepice hnědá?
NE Barva slepice na barvu vejce nemá žádný vliv - pak by musela existovat i kropenatá vajíčka :-) Pro barvu vejce je rozhodující barva slepičího ucha a ne peří. Slepice, která má ucho s červeným vnitřkem, snáší hnědá vejce, slepice s bílým vnitřkem ucha snáší bílá vajíčka.

Ovocné pohárky jako z cukrárny

17. května 2010 v 19:24 | lucik |  recepty
n
Potřeby:
1 ks (balení) želatina
200 ml Rama Cremefine
2 ks (balení) ovoce
4 ks jogurt
1 ks (balení) citrónová kůra

Postup:
Do pohárků naskládáme různé ovoce dle chuti, Do šťávy, která nám zůstala od kompotovaného ovoce v plechu dáme rozpustit želatinu, kterou nalijeme na ovoce a dáme do lednice tuhnout. Mezitím si smícháme ušlehanou smetanu, jogurty, nastrouhanou citronovou kůru a lehce osladíme (dle chuti). Jogurtovou směs dáme na zatuhlou želatinu s ovocem a dáme ještě do lednice na chvilku chladit. Ozdobíme ovocem, strouhanou čokoládou, mátou (dle vaši fantazie).

Gabriella Cilmi - rozhovor

17. května 2010 v 19:24 | lucik |  Muzika a Styl
a
Pořád máš koncerty, show, natáčení... Kde na to bereš energii?
My Australanky máme tu sílu prostě v sobě, naštěstí. Ale je to i proto, že mě muzika strašně naplňuje a těším se na každý takový okamžik.

Býváš ještě nervózní?
Vždycky. Děsím se, že zapomenu text, zakopnu, něco spletu. Na pódium vždycky vstupuju s děsně zpocenýma rukama.

Lákalo by tě i hraní?
Hodně zpěvaček přičichne i k filmu... Jen to ne, neumím hrát, před kamerou bych se děsně styděla. Ale hrozně mě lákají muzikály, to je tak trochu taky o hraní. Moc bych si chtěla zkusit roli Máří Magdaleny v Jesus Christ Superstar. Nebo možná napíšu někdy muzikál vlastní, co já vím.

Dělalas na albu s lidma, co produkují třeba Gwen Stefani nebo Lily Allen. Nebylas nervózní?
Doma si jamujeme s kámošema v garáži, to je taková pohodička. A tohle mělo úplně stejnou atmosféru. Ty lidi nejsou nafoukaní, i když by mohli být.

Kde bereš inspiraci pro texty?
Nosím u sebe pořád blok a do něj si zapisuju, co mě napadne. Kousek textu, téma. Pak si sedneme a jamujeme s kytarou a zkoušíme, co by z toho šlo udělat. Takhle postupně vzniklo celé album.

Co tě inspiruje nejvíc? Láska, rozchody...
Taky, samozřejmě, ale nejen to. Nemyslím si, že kvůli tomu, že jsem mladá, musím zpívat jen o tomhle. Zpívám o všem, co se mě týká a k čemu mám chuť a potřebu se vyjádřit.

Kdybys teď měla složit song o lásce, bylo by to spíš pozitivní, nebo negativní?
Hmm. Teď možná spíš negativní. Připadá mi, že kluci, co se o mě pokouší, jsou nevychovaní hulváti, které zajímá jen moje tělo. Žádám tak moc, když od partnera očekávám pochopení a chci se o něj moct opřít?

Co se ti na tobě nejvíc líbí, jako vzhledově?
Asi můj obličej. Přijde mi fakt roztomilý.

Wallpaper-H2O

17. května 2010 v 19:23 | lucik |  Disney seriály a H2O

Děsivý kult voodoo

16. května 2010 v 20:47 | lucik |  ostatní
a
Už při vyřčení toho slova tě zamrazí. Tajemný kult voodoo! Pochází z Afriky, odkud byl přenesen na karibský ostrov Haiti.

Na půdě staré chaty v haitské horské vesnici Callebas jsme našli starý zaprášený deník. Patřil neznámému kapitánovi francouzské lodi, která v roce 1720 přivezla na Haiti skupinu afrických otroků. Popisuje v něm své setkání s účinky kouzel voodoo a s jeho tajemnou mocí. Ukázky z deníku si teď můžeš přečíst i ty!

26. srpna
Je pátý den plavby. Doposud probíhala bez problémů. Otroci v podpalubí jsou od začátku apatičtí. Dnes ráno ale došlo k podivné události. Můj zástupce Tourniaire se po snídani chytil za levý spánek a začal křičet bolestí. Po chvíli se uklidnil. Během dopoledne se mu bolest vrátila, proto šel do své kajuty. Ještě včera se cítil výborně. Doufám, že se nám na loď nedostala nějaká epidemie.

27. srpna
Posádka je trochu nervózní. Kromě Tourniaira začali mít bolesti i další dva důstojníci. Zjistil jsem, že všichni se přes můj zákaz pohybovali v podpalubí lodi a hovořili s otroky. Možná od nich dostali nějakou nemoc. Odpoledne se Tourniairovi ještě víc přitížilo. Lékař na něm však žádnou chorobu nenašel. Mám jedinou možnost. Zajít za otroky a zjistit, zda mají také potíže.

28. srpna
Byl jsem se podívat mezi Afričany. Zpočátku se ke mně otáčeli zády. Zkoušel jsem na ně mluvit francouzsky, ale nerozuměli. Pak jsem ale zjistil, že jeden z nich umí trochu anglicky. Popsal jsem mu Tourniairovy potíže. "On velice zlý člověk. Být zde a mít v ruce bič. On nás často zranit. Teď trpět on sám," řekl s přivřenýma očima otrok. "Co mu pomůže?" zeptal jsem se. Otrok přeložil mou otázku ostatním. Všichni se na mě podívali a pak se začali smát. Dostal jsem strach a raději odešel.

30. srpna
Jsme na místě. Ráno jsme zakotvili v malé zátočině a začali vynášet náklad a vyvádět otroky. Tourniairovi je trochu líp. Radil mi, abych otroky svázal k sobě řetězem po třech. To jsem odmítl. Kam by zde mohli utéct? Naopak jsem přikázal, aby všichni dostali dvojitou porci jídla a čisté šaty. Do vesnice, kam máme namířeno, to je daleko, tak ať mají dost síly.

2. září
Tourniaire je mrtev! Během cesty se mu natolik ulevilo, že mohl převzít svou funkci dozorce otroků. Po dvou dnech chůze jsme dorazili do malé osady - naší první zastávky. Místo šedesáti Afričanů jsme jich přivedli jen čtyřicet dva. Tourniaire tvrdil, že mu cestou utekli. Prý proto, že jsem odmítl nechat je svázat. Po večeři jsem s ním šel projednat plány na zítřek. Když jsem otevřel vrata jeho chýše, našel jsem ho ležet na zemi. Měl zkroucený obličej a nedýchal. Na místě jsme jej proto pohřbili.

3. září
Ráno jsem se šel umýt k potoku a cestou jsem našel podivnou věc. V křoví ležel hadrový smotek, který měl na sobě připevněný knoflík z naší uniformy! Připomínal panáčka a na místě hlavy měl zapíchnuté stéblo bambusu. Co to má znamenat? Jak se tam ten francouzský knoflík proboha dostal?!

7. září
Ve vesnici nás přivítal guvernér zdejší oblasti. Předal jsem mu otroky a on se nabídl, že mě provede po okolí. Vzpomněl jsem si na podivný nález a ukázal mu hadrovou figurku. "Snad byste těm hloupostem nevěřil?" zasmál se. Nechápal jsem, co má na mysli. "Zdejší otroci začali před lety praktikovat podivné náboženství," začal mi vysvětlovat. "Jeho součástí je i výroba takových panenek. Říkají jim voodoo. Když někdo onemocní, tak ho s ní léčí. A naopak. Když se chtějí pomstít, vezmou věc, která mu patří, a na panenku ji připevní. Pak do ní píchají a volají při tom jména duchů." V mých očích se objevil strach. Můj průvodce se zasmál: "Příteli, je to neškodná pověra. Nemáme se čeho bát."

8. září
Nedalo mi to. Vydal jsem se proto za jedním místním mužem, kterého vykoupili z otroctví a který teď působí jako tlumočník mezi Francouzi a Afričany. Vzal do ruky panenku, chvíli si ji prohlížel a pak řekl: "Ten muž je mrtvý. Musel někomu hodně ublížit. Bůh ho provázej." Vyprávěl mi o voodoo. Sám ho prý nepraktikuje, ale viděl už několik případů, kdy někomu pomohlo, ale i ublížilo. "Otroci tu žijí v hrozných podmínkách. Rozhodli se proto bránit. Jejich metody jsou pro Evropana neuvěřitelné, a o to záludnější." Vyprávěl jsem mu o Tourniairovi. "Má štěstí, jestli je mrtev," pravil muž. Co to znamená?! Co může být horšího než zemřít? "Být nemrtvý," odvětil tlumočník, pokývl hlavou a odešel.

11. září
Vracíme se zpět k lodi. Mám hlavu plnou divných myšlenek. Duchové, voodoo, pomsta. Co víme o Afričanech a jejich tajemné moci? Využíváme je jako otroky, ale ti lidé mají svůj jazyk, kulturu, historii. Možná vědí víc než my!

13. září
Dnešek byl nejhorší den v mém životě. Myslel jsem, že mě v této zemi nemůže už nic překvapit. To, co jsem spatřil, však překonalo všechny noční můry! Včera večer jsme dorazili do osady, kde jsme zastavovali poprvé po našem připlutí. Okamžitě jsem usnul. Ráno ještě za tmy mě probudily zvláštní zvuky. Venku jsem našel velkou jámu, takovou jako když se hloubí studna. Posvítil jsem do ní zapálenou loučí a spatřil v ní živého Tourniaira! Tedy živého - vypadal spíš jako oživlá mrtvola s rýčem v ruce. Volal jsem na něj, ale nereagoval. Jenom kopal a kopal…

Na tomto místě deník končí!

Abeceda - Fobie

16. května 2010 v 20:19 | lucik |  Abeceda
Existuje mnoho různých druhů fobií. Fobie je psychická porucha charakterizovaná chorobným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Pro fobie je typická řada tělesných příznaků - obtížné dýchání, třes, bušení srdce...
Aerofobie - chorobný strach z letadel. Přiměl většinu leteckých společností angažovat specialisty, kteří pro osoby, trpící touto fobií, organizují relaxační kurzy.
Agorafobie - chorobný strach z velkých veřejných prostranství, shluku lidí v metru či supermarketu, cestování ve veřejném dopravním prostředku a z veřejného vystupování. Lidé se obávají, že se ocitnou v těžko zvládnutelné situaci, z níž bude obtížné uniknout. Hrozí se infarktu nebo mrtvice a neustále mají potřebu navštěvovat lékaře. V pokročilejším stadiu mají strach vyjít sami na ulici, a proto se uzavírají doma. Ze strachu nakupují jen telefonicky.
AIDSfobie - chorobný strach z onemocnění virem HIV.
Akrofobie - chorobný strach z hloubky výšky.
Akustikofobie - chorobný strach z hluku. Při léčbě této, ale i dalších druhů fobií se jako skoro při všech terapiích v psychiatrii používá medikamentózní léčba a zároveň psychoterapie. Psychoterapie u fobií je jasně indikovaná. Používá se postupný nácvik na tyto situace, přičemž se začíná od nejjednodušších a nejméně obávaných situací po ty nejsložitější a nejvíce obávané. Všechno musí být zapsáno a zdokumentováno, abychom se mohli kdykoliv vrátit k minulým zážitkům a natrénovat je v případě potřeby znovu. Metoda, která se drží těchto principů, se nazývá kognitivně-behaviorální sychoterapie.
Bacilofobie - chorobný strach z bacilů a mikrobů.
Brontofobie - chorobný strach z hromu. Je třeba říci, že někdy stačí na vyvolání strachu to, abychom si obávanou situaci jenom představovali. Takže brontofobik při dostatečně živé a intenzivní představě hromu může mít stejně silný a intenzivní strach jako při hromu samotném.
Démonofobie - chorobný strach z démonů.
Dendrofobie - chorobný strach ze stromů.
Elektrofobie - chorobný strach z elektřiny, především elektrických spotřebičů. Protože život bez nich je téměř nemyslitelný, mají lidé trpící touto fobií obvykle vypracovaný složitý systém způsobů, jak s nimi zacházet.
Entomofobie - chorobný strach z brouků. Logickým následkem fobií je, že se člověk obávaným situacím vyhýbá, což v tomto případě může vést například k tomu, že jmenovaný odmítá chodit do lesa, anebo vůbec do přírody, kde by se mohli vyskytovat brouci.
Ergofobie - chorobný strach z práce.
Gynekofobie - chorobný strach mužů  z žen.
Hamarkofobie - chorobný strach  z omylů.
Heliofobie - chorobný strach před slunečním světlem.

Mike Dirnt

16. května 2010 v 20:18 | lucik |  Green Day
Fakta o něm:
 1. Mike po střední škole úspěšně dokončil 1-roční studium na univerzitě.
 2. Mike má rád koblihy, hotelové kafe, Starbucks kafe a obyčejné kafe.
 3. Mike si strašně rád bere na tourné balíčky koblížků.
 4. Mike vykouřil svůj první joint s přítelem jeho matky
 5. Mike se narodil se srdečními problémy a občas má záchvaty panického strachu.
 6. Mike skutečně věří že psi jednou převezmou vládu nad světem (pamatujete si na obal od Dookie?)
 7. Mike a Billie Joe oba nosí pracovní trika s nápisem "Chuck" ve dvou videoklipech, Mike v Basket Case a Billie Joe v Redundant.
 8. Na Haloweena 2004 se převlékl za upíra a říkal si "Hrabě Mikeula".
 9. Mike se narodil se srdečním problém a někdy si musí vytrpět záchvaty panického strachu.
 10. Mikovo adoptivní rodiče se rozvedli, když mu bylo šest let.
 11. Mike si u Billieho pronajal malou část domu, kde žil během svého života na střední škole.
 12. Mike byl obviněn, že napadl fanouška na Woodstock 1994 za to ho ochranka vyhodila, dala pěstí a vyrazila mu pár zubů.
 13. Mike má sestru Mylu.
 14. Mike je částečným vlastníkem restaurace Rudy's Can't Fail Cafe v Emeryville v Californii. Emeryville se nachází mezi Berkeley a Oaklandem.
 15. Píše se 19. květen 1997...Vyděšeného Mikea se všichni ptají, co se mu stalo a Mike vypráví "Smažim si něco na pánvi, omylem se jí dotknu, trhnu rukou, hlavou se třísknu do digestoru a pak spadnu na zem na vidličku"
 16. Mike jednou nakopl svojí učitelku v mateřské školce, když mu řikala, ať udělá něco, co nechtěl a on se naštval.
 17. Mike nemá v lásce kaki barvu

Historie snů-Egypt

16. května 2010 v 19:39 | lucik |  zajímavosti
Egypťané byli přesvědčeni, že sny přinášejí poselství dobrých i zlých duchů.
Nejstarší dochovaný snář pochází právě z Egypta( 2000 let př.n.l. )  Tehdy rozlišovali mezi sny dobrých a naopak špatných lidí. Sny se zdají oběma typům lidí a bohužel mohou pomáhat řešit i zlé úmysly  lidí.  Typické hieroglyfické písmo je právě složeno ze samých symbolů a velice se blíží řeči snů.
 Faraón Thutmos IV. Měl ve stínu sfingy sen, ve kterém mu bylo sděleno že se stane vládcem celé říše. Na oplátku udržoval sfingu  v dobrém stavu a tento sen je vytesán na kamenné desce právě v rukou sfingy.
 Ve starém Egyptě se lidé nechávali pod účinky různých lektvarů a zaříkávadel uspat a na druhý den ráno , hned po probuzení si  nechávali kněžími sen vyložit.
Kněží se snažili utřídit snové symboly a výklady snů , se kterými se můžeme setkat i v dnešních moderních snářích. Jejich výklad byl však postaven na protikladech např. štastný sen byl předzvěstí katastrofy , kdo se viděl mrtev měl být dlouho živ apod.  My dnes však víme, že se hluboce mýlili. Nelze , aby jeden symbol znamenal u všech lidí jedno a to samé.
Mezi nejlepší vykladač snů patřily Židé. Nejznámější příběh je o Jesefu Egyptském, který faraónovi vyložil sen o sedmi vypasených a sedmi chudých kravách , které vystoupily z řeky. Sedm úrodných a bídných let se naplnilo a Josef  se tímto skutkem vykoupil z chudoby.

Tulipán

16. května 2010 v 18:18 | lucik |  zajímavosti
pár informací o Tulipánech:
· Tulipán je v Holandsku důležitý obchodní artikl, je to obchodní artikl tvrdé, prosté, pilné práce

· původ tulipánu je východní linie

· Tulipa armena - původ na západní hranici Čínské říše, tuto linii našel turecký sultán, když hledal svoji ztracenou kozu, byl tak šťastný, že našel svou kozu, že vzal tulipán, který tam rostl i s cibulí, vzal ho domů jako symbol štěstí, na cestě zpět jel přes Persii, kde byl tulipán opěvován, bylo na něj napsáno mnoho básní, krása tulipánu byla srovnávána s krásou žen

· jedna perská legenda vypráví o jednom muži, který se zranil, protože si myslel, že ztratil svoji lásku a tam, kde se krev dotkla země, tam vyrostly tulipány - to jsou tulipány s červenými plamínky na žlutém pozadí

· jiné jméno pro ni v Persii je Lale - píše se to stejnými písmeny jako Ala - takže tulipán se stal nábož. symbolem

· pro Turky je to symbol moci a bohatství

· existuje příběh o jednom sultánovi, který jako jeden z mála přežili bitvu, protože měl vyšité tulipány na prsou

· v Istanbulu kolem hlavního paláce rostou tulipány ve všech barvách

· tulipány se čím dál více stávaly symbolem bohatství

· v 17. stol. byl tulipán přivezen do Holandska kvůli vědeckým důvodům, protože má mnoho barev, a tak je zajímavý pro výzkum

· Holanďané byli chytří v tom, jak sebrali všechny vzácné věci světa a pak s nimi začali obchodovat a vydělávat peníze

· tulipán byl v Holandsku zpočátku cenný majetek

· v Amsterodamu existoval lékař, který si změnil jméno na Dr. Nicolas Tulip a pod tímto jménem se nechal namalovat Rembrandtem

· tulipán se stal subjektem investice, jeho cena se zvyšoval, bohatí holandští kupci byli chtiví, aby měli alespoň jednu cibuli tulipánu, takže cena šla do astronomických částek - jedna cibule měla až cenu pětipatrového domu v Amsterdamu, také obrovské pozemky byly vyměněny za velmi řídký druh tulipánu, šlo to pořád výš, až se prodávaly tulipány, které ještě nevyrostly, neexistovaly, bylo to jako burza, i vláda měla potřebu informovat lidi, že by se to mohlo dostat na scestí, pak přišel obrovský kolaps burzy, ještě větší než ve Wall Street - 1637, mnoho lidí ztratilo velké majetky a ještě další generace musely splácet tulipány

· duch obchodnický ale v Holandsku zůstal, opět byla vybudována říše tulipánů a tulipán se stal největším obchodním artiklem v Holandsku

Rozvrh hodin-didlinky

16. května 2010 v 18:17 | lucik |  ostatní
m

Kellan Lutz: Jsem novodobý Mark Wahlberg!

16. května 2010 v 18:17 | lucik |  Twilight Sága
a
Herec Kellan Lutz věří, že se mu daří opakovat úspěch kolegy Marka Wahlberga. Hvězda hororu Stmívání totiž ukázala světu dokonale vypracované svaly v reklamě na spodní prádlo Calvin Klein a už se jí hrnou nabídky na filmovou spolupráci. Podobně přitom prorazil v devadesátých letech Wahlberg, jenž sám začínal jako svalnatý model.
"Já bych mohl jen doufat a modlit se, že by mi kariéra jakou měl Mark wahlberg skutečně vyšla. Nebudu lhát, že si to nemyslím. Ale poté, co se objevilo mé tělo na billboardech, začali mi volat a posílat smsky producenti, a když jsem přišel na schůzku kvůli scénáři, tak se všichni bavili jen o těch billboardech a žádali si fotky pro své dcerušky," přiznal Kellan.